Projectwerking Toerisme Oost-Vlaanderen

Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s probeert Toerisme Oost-Vlaanderen een boost te geven aan de ontwikkeling en promotie van toerisme in Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt projecten uit, investeert middelen en probeert extra middelen aan te trekken (via cofinanciering) om extra aanbod te creëren, toeristische meerwaarde of kwaliteitsverhoging na te streven of extra communicatie en promotie te voeren. Dit komt niet alleen de toerist en recreant ten goede maar zorgt voor een economische return voor de ondernemers.

LOPENDE PROJECTEN

Toeristisch onthaal

Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde eind 2017 in samenwerking met de toeristische sector een nieuwe visie, over hoe het toeristische onthaal in Oost-Vlaanderen verder geprofessionaliseerd zal worden.

Samen op weg naar een uitgebreid en kwaliteitsvol onthaal in Oost-Vlaanderen, waar de gast zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt!
Toerisme Oost-Vlaanderen wil uitgroeien tot een volwaardig steunpunt voor kwaliteitsvol onthaal en vormt, met centrale diensten en regioteams, het vliegwiel:
– met een team van intern gevormde medewerkers.
– door het ondersteunend vormen van minstens 50 kwalitatieve onthaalpunten, verspreid over de hele provincie. Deze onthaalpunten zijn klein tot groot, publiek of privaat, bestaand of nog op te richten.
– het onthaal is voortaan een essentieel onderdeel van de sectorsamenwerking binnen het Oost-Vlaamse netwerk van toeristische ondernemers en initiatiefnemers. Deze toeristische partners worden – door Toerisme Oost-Vlaanderen, door de regio’s én door elkaar – geïnspireerd, geënthousiasmeerd en versterkt.

Enkele geplande acties (2018 t.e.m. 2020):

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Elisa De Puysseleyr, elisa.de.puysseleyr@oost-vlaanderen.be.

Interreg V: EUROCYCLO

Het fietstoerisme in Oost-Vlaanderen zit in lift. Investeringen in fietstoerisme worden ruimschoots gecompenseerd door de economische voordelen voor lokale bewoners en ondernemers, tonen studies aan. Dat gegeven is het algemene uitgangspunt van het Interreg V – France-Wallonie-Vlaanderen project Eurocyclo. 27 projectpartners en 3 geassocieerde partners, onder leiding van Idéta (agentschap voor territoriale ontwikkeling in Picardisch Wallonië), werkten samen het project Eurocyclo uit. Aan dit project hangt een totaal prijskaartje van ruim € 20 miljoen vast.

4 belangrijke pijlers van het Eurocycloproject:
 • een gezamenlijke, grensoverschrijdende marketing en communicatie
 • infrastructurele investeringen op fietsknooppuntennetwerken en Eurovélo routes (www.eurovelo.com)
 • bewegwijzering en ondersteunende randinfrastructuur op nieuwe fietsknooppuntennetwerken (Frankrijk en Wallonië) en bestaande Eurovélo routes
 • een kwalitatief en kwantitatief fietsonderzoek om de economische impact van het fietstoerisme te meten en te onderbouwen

De Oost-Vlaamse Projectpartners: in Oost-Vlaanderen sloegen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit, het stadsbestuur Ronse en Toerisme Oost-Vlaanderen de handen in elkaar voor het Eurocycloproject.

 • Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit en het stadsbestuur Ronse focussen op de infrastructurele investeringen. Deze investeringen komen zowel het fietsknooppuntennetwerk als het lange-afstandsfietstraject ‘Eurovélo 5’ ten goede. Bovendien kaderen deze inspanningen binnen het provinciale beleid inzake duurzame verplaatsingen. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit trekt € 1,1 miljoen uit voor de aanleg van 6 kilometer fietsweg infrastructuur van Rozenaken over Ronse naar Ellezelles, de aanleg van een meer kwalitatieve verbinding met Wallonië ter hoogte van de brug van Beaufaux, en de aanleg van 2 kilometer fietsweginfrastructuur van Ronse richting Rozenaken.
 • Ook het stadsbestuur van Ronse investeert een extra bedrag van ruim € 250.000 in de heraanleg van de fietsweginfrastructuur van Rozenaken over Ronse naar Ellezelles.
 • Toerisme Oost-Vlaanderen focust op de vermarkting en communicatie van het project, de bewegwijzering van het Eurovélo 5 traject en staat in voor een grootschalig fietsonderzoek in de regio Vlaamse Ardennen. Toerisme Oost-Vlaanderen investeert € 250.000, waarvan een ruim deel in het fietsonderzoek dat moet helpen om het aantal en type fietsers in de regio in kaart te brengen.

Alle Oost-Vlaamse initiatieven samen zijn goed voor een totale investering van meer dan € 1,6 miljoen. De helft ervan wordt gefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de overige 50% nemen de respectievelijke partners voor hun rekening.

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Stijn Vinck, stijn.vinck@oost-vlaanderen.be.

Project Scheepswerven in Beeld

Het project Scheepswerven in beeld wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs de Schelde beleefbaar maken, ontsluiten voor recreanten en toeristen, met elkaar verbinden en promoten.

Toerisme Oost-Vlaanderen doet dit in samenwerking met Toerisme Scheldeland, Toerisme Waasland, de Gemeente Temse en Tolerant vzw.

Scheepswerven in beeld schakelt 3 sites met belangrijk scheepsbouwverleden in  als belangrijke ’points of interest’:

 • De Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
 • Boelwerf in Temse
 • CNR-site in Kruibeke

Er worden verbindingen gelegd door thematische fiets- en wandelroutes en samenwerkingen opgezet met toeristische partners om in te spelen op de realisaties en het thema van het nautisch erfgoed.

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Boris Dewolf: boris.dewolf@oost-vlaanderen.be

Project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen

SierteeltGedurende tweeënhalf jaar (t.e.m. 2017) werd 227.102 euro (excl. btw) geïnvesteerd in het versterken van de Oost-Vlaamse sierteeltsector door toeristisch-recreatieve productontwikkeling en promotie van sierteeltproducten.
Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 (Platteland Plus).

Klik hier voor een terugblik op het project.

Ook de volgende jaren wil Toerisme Oost-Vlaanderen sierteelt & toerisme dichter bij elkaar brengen.

Tot het projectgebied behoren de gemeenten Destelbergen, Laarne, Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen in Scheldeland en de gemeenten Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke in Waasland.

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Boris Dewolf: boris.dewolf@oost-vlaanderen.be of de consulent sectorwerking Stijn Vandeplas (sector@oost-vlaanderen.be).

Wandelnetwerk Brabantse Kouters

Wandelen ZwalmNieuw provinciegrensoverschrijdend netwerk i.s.m. Toerisme Vlaams Brabant. Voor Oost-Vlaanderen betreft het 120 km wandelnetwerk op het grondgebied van Aalst (Faluintjes) en Buggenhout (Buggenhoutbos).

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Frederik Goossens: frederik.goossens@oost-vlaanderen.be

Expeditie Bulskampveld

Het wandelnetwerk Bulskampveld wordt geoptimaliseerd i.s.m. Westtoer. Er wordt o.a. een belevingselement geplaatst bij domein Menas (Aalter).

Vragen? Contacteer onze projectcoördinator Frederik Goossens: frederik.goossens@oost-vlaanderen.be

Onthaalplan Drongengoed

Het Drongengoedgebied, in het noordoosten van de Provincie Oost-Vlaanderen, herbergt een unieke mix van
waardevolle natuur en bos, ondernemend platteland en aantrekkelijke dorpen. Het maakt deel uit van een ruimer gebied met diverse en waardevolle landschappen, zoals de Meetjeslandse bossengordel en het Landschapspark Bulskampveld.
Sinds enkele jaren zet dit gebied zichzelf op de kaart als Landschapspark Drongengoed. Het wil zijn recreatief en toeristisch potentieel realiseren en zijn belevingswaarde van het gebied verhogen. Tegelijk is dit gebied ook op
andere vlakken in ontwikkeling. Verschillende lokale en bovenlokale actoren hebben er projecten opgestart op het
vlak van mobiliteit, natuur, water, landschap, erfgoed, toerisme, etc.
Om deze ontwikkeling verder te stroomlijnen en te verduurzamen staan we voor twee uitdagingen. Er is nood aan een meer structurele werking rond het Landschapspark Drongengoed. Daarnaast is er nood aan meer coördinatie tussen de verschillende projecten en processen in het gebied. Deze uitdagingen werden aangekaart door gemeentebesturen, maar werden ook als quick win voorgesteld door de werkgroep ‘Meetjesland’ i.k.v. de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).
Om deze uitdagingen aan te gaan, beoogt dit projectvoorstel drie doelstellingen:
(1) Het Landschapspark Drongengoed verder uitbouwen als een gebied voor de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland.
(2) Processen opstarten rond gebiedsspecifieke projecten. Door te werken rond deelprojecten waar alle actoren zich goed kunnen bij voelen worden concrete oplossingen uitgewerkt die bijdragen tot de duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
(3) De lokale verbondenheid met het Landschapspark vergroten door lokale initiatieven te stimuleren.
Deze drie doelstellingen getuigen van een globaal streven naar een gedragen samenwerking en meer onderling begrip tussen actoren over hun respectievelijke ruimtevragen en belangen. Bovendien zal dit resulteren in concrete oplossingen op het terrein.

Vragen? Contacteer Erik Hennes, onze regiocoördinator Meetjesland.

De Lieve Vervoert

De LieveVanaf januari 2016 t.e.m. juni 2018 wordt 151.400 euro geïnvesteerd in dit project met ondersteuning van Leader Meetjesland. De Lieve Vervoert wil de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het oudste kanaal van Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten door middel van een publicatie met enkele thematische routes, met telkens een digitale beleving (audio, video of spelelementen).

Voor de uitstraling naar het brede publiek en voor de binding van de verschillende thema’s wordt gezocht naar een creatief-artistieke insteek die moet zorgen voor zichtbaarheid van het project in het gebied en een grotere aantrekkingskracht van het verhaal en de thema’s. Ook de link met de ondernemers in het gebied wordt versterkt.

Toerisme Oost-Vlaanderen neemt dit project op met co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland in een brede samenwerking (Toerisme Meetjesland, VVV De Lieve, Comeet, Natuurpunt & Partners Meetjesland, Regionaal Landschap Meetjesland en de steden en gemeenten Zomergem, Waarschoot, Lovendegem, Evergem, Eeklo, Maldegem, Gent en Damme).

Vragen? Contacteer Erik Hennes, onze regiocoördinator Meetjesland.

Florerende bestemmingen

Alle info over dit project vind je op de projectpagina.

Vragen? Contacteer Erik Hennes, onze regiocoördinator Meetjesland.

EERDERE PROJECTEN TOERISME OOST-VLAANDEREN

 • ‘Beleef je eigen Ronde’, met de ontwikkeling van infrastructurele projecten (fietsinrijpunten, rustpunten, tijdsmetingen), digitale en promotionele productontwikkeling rond de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
 • ‘Tanaris’, rond toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en langs de Dender (Scheldeland) (Toeristisch-recreatief Project Toerisme Vlaanderen)
 • ‘Toeristische vertaling van het netwerk horeca en producenten streekproducten’, ter bevordering van de samenwerking tussen horecaondernemers en producenten van streek- en hoeveproducten (LEADER-programma)
 • Fietsnetwerk Meetjesland met de inrichting van rustpunten (Toeristisch-recreatief Project Toerisme Vlaanderen)
 • ‘I3VT’, een Interreg IV-project om de samenhang van de infrastructuur en signalisatie te verbeteren in de grensstreek (i.s.m. Westtoer)
 • OSYRIS: Onderhoudssysteem Recreatieve Infrastructuur
 • Wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer
 • Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
 • Wandelnetwerk Zwalmstreek – Getuigenheuvels-Oost
 • Alle eerder gerealiseerde fiets- en wandelnetwerken

Projecten samen met…

Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook samen met respectievelijk Toerisme Scheldeland, Toerisme Meetjesland en Toerisme Vlaamse Ardennen rond de realisatie van de volgende projecten:

 • ‘Groote Oorlog in Scheldeland’, met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes naar aanleiding van 100 jaar WO I (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
 • ‘Plattelandsbeleving langs de grens’ waarin de plattelandsbeleving als toeristisch product rond de grens in het Meetjesland verder werd ontwikkeld (LEADER-programma). Resultaten hiervan zijn de brochure Boerke op stap en de Boerke ommetjes die je kan bestellen via de webshop van Toerisme Oost-Vlaanderen.
 • ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ rond de versterking van hoeve- en streekproducten als toeristisch product in de Vlaamse Adennen (LEADER-programma)

Vragen of hulp nodig?