Wie zijn we?

Het regioteam heeft de taak het toeristisch beleid in de regio te implementeren, te promoten en te vermarkten. Ze doen dit (deels) in de schoot van de regionale vzw Toerisme Meetjesland, waarvan de regiocoördinator secretaris is. Ze worden in de uitvoering ervan intensief geadviseerd en ondersteund door de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Wat doen we?

 • de regionale strategische planning
 • de promotie en profilering van de streek als toeristische regio
 • toeristische productontwikkeling
 • ondersteuning van toeristische ondernemers
 • stimulering van samenwerking tussen ondernemers en informatieverstrekking

Toerisme Meetjesland vertrekt vanuit de visie van Reizen naar Morgen waarbij toerisme een middel is (en geen doel op zich) met een meerwaarde voor de bezoeker, de ondernemer, de inwoner en de plek zelf

Lees alles over het nieuwe Toekomstplan Toerisme in het Meetjesland 2021-2026
Download het volledige Toekomstplan

Nieuws

> Lees het laatste nieuws over het Meetjesland

Welke steden en gemeenten zijn aangesloten bij Toerisme Meetjesland?

 • Aalter
 • Assenede
 • Eeklo
 • Evergem
 • Kaprijke
 • Lievegem
 • Maldegem
 • Sint-Laureins
 • Zelzate

Marketing en communicatie

Publicaties
Online
Perswerking
 • Actieve betrokkenheid van de pers op regionaal, Vlaams en internationaal niveau.
 • Persvoorstellingen nieuwe producten.

Sectorwerking

Begeleiding en vorming van toeristische ondernemers
 • Vormings- en inspiratiesessies
 • Overlegplatformen (logiesoverleg, evenementenoverleg, Meetjeslandse cafés, Meetjeslandse restaurants)
 • Studietrips
 • Individuele begeleiding en promotie van ondernemers
 • Betrekken van de ondernemers bij projecten en acties

Toeristisch Onthaal

 • Uitbating regionaal toeristisch infokantoor in Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
 • Begeleiding lokale infopunten, attractiepunten en ondernemers in onthaal en toeristische producten.
 • Promotie van dagtrips voor groepen
 • Distributie van brochures

Projecten Toerisme Meetjesland

 • Project Een Aantrekkelijke Stadsrand (2022-2024): samen met lokale ondernemers en inwoners maken we van Zelzate, Evergem en Lievegem een nog toeristisch aantrekkelijker gebied. Meer info.
 • Project Florerende Bestemmingen (2018-2022): realisatie van toeristische projecten die voor gemeenschap een meerwaarde betekenen. Meer info.
 • Project Ambassadeurs Landschapspark Drongengoed (2018-2020). IVN uit Nederland leidt in 2019 ondernemers op tot ‘Gastheren’ en geïnteresseerde omwonenden in de buurt tot ‘Ambassadeurs’, die op deze manier in een netwerk terecht komen gebiedsdekkend voor heel Nederland en nu ook al op verschillende plekken in Vlaanderen.

Projecten Toerisme Oost-Vlaanderen

 • Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
 • Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken
 • Fietsnetwerk

Planning

Jaarverslagen

Klik hier voor de jaarverslagen van Toerisme Meetjesland

Ledenlijst

Vragen of hulp nodig?