De beleving van reizen verandert reizigers, maar ook de plaatsen die ze bezoeken en de mensen en lokale gemeenschappen die deze plekken ‘maken’ en bewonen. Toerisme is dus meer dan economie. Daarnaast zien we mogelijkheden in toerisme om gemeenschappen te versterken tot florerende bestemmingen. Bestemmingen met aandacht voor de beleving van de gast, maar meteen ook voor de plek zelf, de eigenheid ervan, de gastheren én de inwoners. Toerisme dus dat van onderuit groeit met respect voor en samen met bewoners.

In het Meetjesland gaan we aan de slag met deze nieuwe aanpak en testen ze uit in het krekengebied van Sint-Laureins en Assenede. Samen met de ondernemers, organisaties, overheid en inwoners zoeken we naar projecten die dit gebied nog meer kunnen laten floreren.

Project Florerende Bestemmingen

In het Meetjesland werken we dit concept concreet uit in een transnationaal samenwerkingsproject Florerende Bestemmingen. Hierin werken we samen met een regio in Schotland en één in Roemenië. We starten daarvoor met enkele participatieve workshops om concrete projecten te detecteren en te stimuleren.

Workshop 1 Werken aan Toerisme van Morgen – 15 maart 2018 – Sint-Laureins
Workshop 2 Werken aan Toerisme van Morgen – 27 november 2018 – Assenede
Projectinformatie
Internationale uitwisseling
Eerste resultaten
  • Stilte in Sint-Laureins
  • Boer zkt. Bank (Sint-Laureins)
  • Onthaal in provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve
  • De Wand in provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve
  • Vorming ambassadeurs Krekengebied (2021)
  • Toekomstplan Toerisme in Meetjesland 2021-2026
Traject Reizen naar Morgen – Toerisme Vlaanderen

Het bredere kader van dit project wordt ontwikkeld binnen de schoot van Toerisme Vlaanderen met het traject Reizen naar Morgen. Het Meetjesland is hiervoor proeftuinproject. Voor de concrete uitwerking van projecten beperken we ons hier tot het krekengebied. Strategisch opteren we voor een nieuw regionaal beleidsplan met de bril van ‘reizen naar morgen’.

Vragen of hulp nodig?