Team Netwerkers

De netwerkers versterken het toeristische ecosysteem. Ze informeren, inspireren en ondersteunen de toeristische sector. Ze zetten netwerken op tussen toeristische partners waardoor initiatieven en samenwerkingen ontstaan die Oost-Vlaanderen als florerende bestemming versterken. Daarnaast zijn er in een aantal regio’s extra mensen – gecoacht door de gebiedscoördinatoren – tewerkgesteld in aanverwante organisaties.

Team Versterkers

Bovenstaande teams worden omkaderd door de Versterkers. Ze zorgen ervoor dat de organisatie en haar deelwerkingen vlot draaien. Ze ontzorgen en ondersteunen het management en de teams op gebied van organisatie en administratie, personeelszaken en financiële zaken.

Team Marketeers

Het fiets- en wandelmerk Routen en de regiobestemmingen Scheldeland, Waasland, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek worden door de marketeers in de kijker gezet.

Team Makers

Oost-Vlaanderen: dat is wandelen en fietsen! Team Makers zorgt voor de (door)ontwikkeling en het onderhoud van de fiets- en wandelnetwerken. Ze bouwen samen met onze partners aan belevingsvolle recreatieve producten.

Team Onderzoekers

Met het oog op optimale productontwikkeling en promotie voert Team Onderzoekers onderzoek. Via data en onderzoek verhogen ze kennis en inzichten en versterken ze zo het toeristisch ecosysteem.

Managementteam

Het managementteam zet de strategische lijnen uit en zorgt voor verbinding tussen de verschillende teams onderling. Ze zorgen er samen voor dat Toerisme Oost-Vlaanderen zich als een doelgerichte, wendbare en werkbare organisatie kan uitbouwen.

Partnerorganisaties

 • Horeca Vlaanderen

  Sectororganisatie van en voor de horeca met als doelstelling belangenverdediging, ondersteunen en netwerken.

 • Logeren in Vlaanderen

  Ledenorganisatie voor uitbaters kleinschalig logies en marketingorganisatie voor vergunde logies in Vlaanderen.

 • UNIZO

  Unie van zelfstandige ondernemers met een stevig aanbod van infosessies, cursussen en events.

 • VOKA

  De Kamer van Koophandel profileert zichzelf als de meest representatieve, toonaangevende, interprofessionele en onafhankelijke bedrijvenorganisatie.

 • Toerisme Vlaanderen

  Overheidsdienst die streeft naar meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn in Vlaanderen en Brussel.

 • Westtoer

  Westtoer helpt het toeristisch-recreatief beleid voorbereiden en uitvoeren voor de provincie West-Vlaanderen.

Op zoek naar contacten uit je regio?

  Je naam + voornaam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Naam organisatie/ logies/ bedrijf (verplicht)

  Naar welke contacten ben je op zoek?