Skip to main content
04-06-2021

Toerisme Oost-Vlaanderen zet dit jaar volop in op toegankelijk toerisme met ‘Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen’, een project dat ervoor moet zorgen dat 4 fiets-, 4 wandel- en 3 autoroutes toegankelijker en kwaliteitsvoller zijn voor mensen met een mobiele beperking. Het project is midden 2022 afgerond en wordt financieel ondersteund door Toerisme Vlaanderen (Iedereen Verdient Vakantie). We spelen op deze routes onze toeristische troeven op dezelfde manier uit als voor personen zonder mobiele beperking, maar dragen er wel extra zorg voor dat hinderpalen worden gesignaleerd of waar mogelijk geëlimineerd. Op deze manier willen we een helpende hand aanreiken voor wie al eens een drempel over moet om al het fraais in de Provincie Oost-Vlaanderen te ontdekken.

Voor dit project wordt samengewerkt met Oranje vzw, Sneukelwiel, Kompas vzw, De Nieuwe Ceder, Pasar, Kompaan vzw, Wetravel2, G-sport Vlaanderen en Sport-Vlaanderen.

Waarom gaan we voor toegankelijk toerisme?
Grote behoefte, grote potentiële vraag

Voor heel wat mensen met een beperking of specifieke noden is reizen of een uitstapje maken niet zo evident. Het gaat over een grote groep! Zo hebben ongeveer 18% van de bevolking ouder dan 15 jaar een handicap. Bij mensen ouder dan 65 stijgt dit tot haast 36 %.

Commerciële kansen voor toeristische ondernemingen

Werken aan toegankelijkheid is een kwestie van ‘gelijke kansen’, van een warm hart voor mensen met een beperking, van gastvrijheid, en ook van commerciële kansen. Als toegankelijk ondernemer langsheen een toegankelijk toeristisch traject kom je immers extra in de kijker in diverse communicatiekanalen en daar pluk je de vruchten van! Ter info: we lanceerden de oproep voor toegankelijke ondernemers in het voorjaar, inschrijven is niet meer mogelijk.

Het project

Toerisme Oost-Vlaanderen wil 11 routes aanbieden die toegankelijk, duurzaam en kwaliteitsvol zijn voor mensen met een beperking, zodanig dat ze volwaardig en zorgeloos hiervan kunnen genieten. Om dit te bereiken worden doelgroeporganisaties en toeristische aanbieders intensief betrokken. Ook worden er platformen ingezet voor mensen die samen een route willen afleggen en elkaars hulp en gezelschap daarbij kunnen gebruiken. Op iedere toegankelijke fietsroute is er daarbij ook een verhuurpunt van aangepaste fietsen beschikbaar. Tot slot zullen we ook werken met laagdrempelige reisbureaus voor mensen met een beperking en/of een beperkt budget (Rap op Stap+), aangezien ze een belangrijke rol spelen om de toegankelijke routes bekend te maken bij mensen met een beperking en ze mensen kunnen helpen in het zoeken naar de nodige ondersteuning of begeleiding (bv fiets- en wandelbuddy’s, aangepaste fietsen helpen ontlenen…).

Meer info?

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
David Talloen – projectleider
Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent
Tel. 09 267 71 46 – david.talloen@oost-vlaanderen.be

Meer info over het huidige aanbod van toegankelijke routen vind je op www.routen.be/toegankelijkheid.