Skip to main content
26-02-2021

Verschillende nieuwe steunmaatregelen werden in november-december ’20 uitgerold.
Het Vlaams Beschermingsmechanisme deel 3 is het vervolg op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme.
Het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen is verlengd. In januari en februari werd het overbruggingsrecht verlengd tot en met juni ’21.
Bovendien zijn er extra steunmaatregelen voor extra zwaar getroffen bedrijven.

Vlaams Beschermingsmechanisme deel 3 (aanvraag niet meer mogelijk)

Op 13 november 2020 besloot de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.
Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen konden een aanvraag indienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.
Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 16 november en 31 december moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.
Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Alle ondernemingen waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder. Ook andere toeristische ondernemers die een omzetverlies van minstens 60% lijden, komen in aanmerking voor deze steun. Je hoeft dus niet gesloten te zijn om in aanmerking te komen.
De premie geldt zowel voor ondernemingen als voor zelfstandigen.

De premie kan gecombineerd worden met take away, maar er is wel een voorwaarde. Indien een restaurant in de periode van 16 november tot en met 31 december 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

De steun bedraagt 10 procent van de omzet (excl btw) in dezelfde periode in 2019. Een minimum steunbedrag is voorzien van € 1.000 voor de periode 16 november tot en met 31 december 2020. De maximumbedragen vind je hier.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld?
Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Vlaams Beschermingsmechanisme deel 3 aanvragen niet meer mogelijk

Je kon een aanvraag indienen uiterlijk op 15 februari 2021.

Meer info over het Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 3

Meer informatie over het Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 3) vind je op de website van VLAIO. Klik hier voor meer info.

Verlenging dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Op de ministerraad van 26 februari werd beslist om het dubbel corona-overbruggingsrecht te verlengen tot en met juni 2021 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op € 2.583,4 per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit € 3.228,2 per maand.
Er is bovendien een nieuw overbruggingsrecht uitgewerkt dat sinds 1 januari 2021 kan worden ingeroepen bij een crisis (het ‘crisis-overbruggingsrecht‘). Hierbij wordt gewerkt op basis van een sterke omzetdaling. Klik hier voor meer informatie over het crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling. Dit crisis-overbruggingsrecht is al zeker geldig tot en met juni 2021.

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse uitkering. Door de verdubbeling van het overbruggingsrecht bedraagt deze uitkering maximaal € 3.228,20 (met gezinslast) of € 2.583,38 (zonder gezinslast).
Het dubbel overbruggingsrecht geldt voor de maanden oktober – december 2020 en januari-juni 2021.

Wie komt in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht?

Het overbruggingsrecht geldt voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen. Ook wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor dit dubbel overbruggingsrecht.

Dubbel overbruggingsrecht aanvragen 

Het dubbel overbruggingsrecht kan je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Meer info over het dubbel overbruggingsrecht

Meer informatie over het dubbel overbruggingsrecht vind je op de website van VLAIO. Klik hier voor meer info.

Extra maatregelen voor extra zwaar getroffen bedrijven

Bij de Vlaamse Beschermingsmechanismes geldt een plafond van 60.000 euro per anderhalve maand. Voor de extra zwaar getroffen bedrijven komt er nu een maatregel voor de laatste negen maanden van 2020: het corona globalisatiemechanisme. Ondernemingen die daarin 70 procent verlies hebben geleden, kunnen 10 procent van hun omzet van vorig jaar krijgen, met een plafond tot 1 miljoen euro, afhankelijk van het aantal werknemers. Is er sprake van 90 procent omzetverlies, dan geldt een plafond tot 2 miljoen euro. Daar worden wel de al uitgekeerde premies van afgetrokken.
Meer informatie lees je hier.

Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 4

Het Vlaamse beschermingsmechanisme wordt verlengd met twee maanden, tot eind februari 2021. Dat is dus het Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 4. Meer informatie vind je hier.

Meer info over de diverse steunmaatregelen

Klik hier voor een overzicht van alle steunmaatregelen (o.a. de coronalening voor eventsector en toeristische sector).
Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.