Laatste update: 6 april 2021

Het coronavirus en de bijhorende ziekte Covid-19 hebben een zeer grote impact op onze maatschappij en op de toeristische sector. Via onderstaande pagina’s willen we de toeristische sector in Oost-Vlaanderen de nodige informatie verschaffen en wijzen op interessante links met meer informatie. Klik op de afbeeldingen voor meer info.
Kijk zeker eens bij de steunmaatregelen. Daar is recent meermaals belangrijk nieuws geplaatst.
De coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 mei 2021 (tenzij er eerder versoepelingen zijn).
Bij de gidsactiviteiten zijn er momenteel de meeste wijzigingen.

Heb je nog vragen? Mail naar sector@oost-vlaanderen.be en we proberen je zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen naar de juiste instantie.

Corona-update toeristische sector

Alle praktische maatregelen om toerisme op een veilige manier te organiseren. Ook de nieuwe maatregelen die sinds oktober en november van kracht zijn, komen aan bod. Je vindt ook info over de maximumcapaciteit van vakantiewoningen. Logies, attracties, gidsactiviteiten, infokantoren, meetingsector, eventsector of andere toeristische ondernemers?
Je leest het allemaal hier.

Steunmaatregelen

Verschillende overheden en instanties werkten een aantal steunmaatregelen uit voor wie getroffen wordt door de crisis. Je vindt een greep uit het aanbod en linken naar gedetailleerde informatie per maatregel.
Je leest het allemaal hier.

Herbekijk onze webinars

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde een reeks webinars om je te helpen bij de heropstart van je toeristische activiteiten.
Herbekijk hier onze webinars en andere nuttige filmpjes.

#altijdwelkom: de campagne van Vlaanderen Vakantieland

Onder de merknaam ‘Vlaanderen Vakantieland’ haalden de partners de afgelopen maanden alles uit de kast, om elke Vlaming warm te maken voor een vakantie in eigen land.
Je leest alles over de campagne hier.

Nuttige tips en informatie

Een hele reeks actuele info en nuttige tips op een rijtje.
Je leest het allemaal hier.

Steunmaatregelen voor ondernemers

Verschillende overheden en instanties werkten een aantal steunmaatregelen uit voor wie getroffen wordt door de crisis. Hieronder vind je een greep uit het aanbod en linken naar gedetailleerde informatie per maatregel.

 • Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 5): vraag je premie voor de maand februari aan tot en met 15 april (NIEUW: 06/04/21)
 • Voorschot voor organisatoren van evenementen: een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren, dat werkkapitaal creëert om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten. Er is nu een nieuwe oproep voor evenementen van juni tot en met december 2021. (NIEUW: 26/03/21)
 • Vlaams Stimulusprogramma: aanvraag niet meer mogelijk.
 • Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 4): aanvraag niet meer mogelijk.
 • Corona Globalisatiemechanisme: een extra steunmaatregel voor ondernemingen die zeer zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. (NIEUW 10/02/21)
 • Crisis-overbruggingsrecht: een nieuw overbruggingsrecht dat sinds 1 januari 2021 kan worden ingeroepen bij een crisis. Hierbij wordt gewerkt op basis van een sterke omzetdaling. Dit is een overbruggingsrecht voor zelfstandigen die niet gesloten zijn, maar wel minstens 40% omzetdaling kennen. Klik hier voor meer informatie over het crisis-overbruggingsrecht bij omzetdaling. (NIEUW 08/02/21)
 • Extra steunmaatregelen november-december 2020: verschillende nieuwe steunmaatregelen werden in november-december ’20 uitgerold. Het Vlaams Beschermingsmechanisme deel 3 is het vervolg op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme (aanvraag niet meer mogelijk). Het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen is verlengd. Bovendien zijn er extra steunmaatregelen voor extra zwaar getroffen bedrijven.
 • Coronalening: om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen. Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat je een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector en de toeristische sector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. Aanvragen kan tot 15/04/21.
 • Extra steunmaatregelen oktober 2020: om de nieuwe coronamaatregelen van het overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering opnieuw met een steunmechanisme voor ondernemers (het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme). Ook komt er steun vanuit de federale regering: een verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, een verlenging van de bestaande steunmaatregelen zoals uitstel van betaling en een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen. Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme kon je aanvragen tot en met 31/12/20. Het dubbel overbruggingsrecht kan je nog aanvragen. Klik hier voor alle info.
 • Culturele activiteitenpremie: de culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. De activiteit moet plaatsvinden in de periode 01/09/20-31/05/21. De culturele activiteitenpremie wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de aanvraag.
 • Overbruggingsrecht: zelfstandigen in hoofd- of bijberoep die verplicht moeten sluiten of die voor 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteiten onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis hebben recht op een uitkering van het overbruggingsrecht (RSVZ).
 • Vlaams beschermingsmechanisme (augustus-september ’20): premie kan niet meer aangevraagd worden.
 • Handelshuurlening: via de handelshuurlening schiet het Vlaams Gewest een deel van de handelshuur voor, op voorwaarde dat de verhuurder ook een deel kwijtscheldt. Het systeem is ook uitgebreid naar de eventsector (VLAIO).
 • Aanmoedigingspremie voor werknemers: deze premie kan je niet meer aanvragen.
 • Aanvullende compensatiepremie (corona ondersteuningspremie): deze premie kan je niet meer aanvragen.
 • Hinderpremie: premie kan niet meer aangevraagd worden.
 • Compensatiepremie: premie kan niet meer aangevraagd worden.
 • Steunmaatregelen toerisme: een budget van 5 miljoen euro is vrijgemaakt voor de ondersteuning van jeugdtoerisme en sociaal toerisme (Toerisme Vlaanderen).
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (RSVZ).
 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (RVA).
 • Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (FOD Financiën).
 • Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten.
 • Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunde creatieve, kleinschalige initiatieven in zomer 2020 met een nieuwe projectsubsidie (oproep afgesloten).
 • Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en verschillende partners gaan samen voor een heropleving van toerisme, o.a. met een grootscheepse marketingcampagne en uitgebreide sectorondersteuning, onder de noemer Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Nuttige tips en informatie