27-03-2020

Deze informatie werd vernieuwd op 27/03 – 21.00 uur.

Het nieuwe coronavirus en de bijhorende ziekte Covid-19 heeft, zoals we allemaal weten, een zeer grote impact op onze maatschappij en op de toeristische sector. Via onderstaande inhoud willen we de toeristische sector in Oost-Vlaanderen de nodige informatie verschaffen en wijzen op interessante links met meer informatie. Heb je vragen? Mail naar sector@oost-vlaanderen.be.

Nieuw sinds 26/03: UNISONO neemt aangepaste maatregelen

Unisono, die instaat voor het innen van Sabam en Billijke Vergoeding, neemt aangepaste maatregelen om de impact van de coronacrisis voor de getroffen sectoren zo beperkt mogelijk te houden.
• Het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik wordt tijdelijk opgeschort voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
• Voor openstaande facturen verlengen ze de betaaltermijn met 60 dagen en rekenen ze géén herinneringskosten aan.
Meer info en contactgegevens van Unisono vind je via deze link: www.unisono.be/nl/news/coronavirus-mijn-zaak-verplicht-gesloten-welke-maatregelen-neemt-unisono

Nieuw sinds 26/03: Horeca Partners biedt gratis advies aan

Horeca Partners biedt horeca-ondernemers gratis advies aan tijdens de horeca-“lockdown”, tot en met 17 april 2020. Ze geven iedereen die wil een half uur gratis advies, zo lang het maar over horeca/toerisme gaat.
Meer info:
https://www.horecapartners.be/horecapartnershelpt-horeca-partners-steunt-de-sector-met-gratis-advies

Coronavirus en de toeristische sector: veelgestelde vragen en antwoorden

Toerisme Vlaanderen verzamelde de meest voorkomende vragen en formuleerde de nodige antwoorden. Deze lijst wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd.
Nieuw sinds 23/03: nieuwe informatie voor vakantiewoningen.
Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden

Steunmaatregelen Vlaamse regering
Hinderpremie

Ondernemers en zelfstandigen kunnen rekenen op een hinderpremie tot 4.000 euro als ze getroffen zijn door een volledige sluiting (bv. cafés en restaurants, maar ook logiestypes met uitzondering van de hotels). De zaak maakt ook aanspraak op een extra vergoeding van 160 euro per sluitingsdag na 5 april (update 27/03).
Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Nieuw sinds 26/03: je kan de hinderpremie aanvragen via www.aanvraagcoronapremie.be. Belangrijk: hou rekening met een mogelijke wachttijd op deze drukbezochte website.

Waarborgregeling door Coronacrisis

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.
Meer informatie op de website van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Meer steunmaatregelen van de Vlaamse overheid vind je op de website van VLAIO.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden voor ondernemers en een overzicht van veelgestelde vragen over de verplichte sluiting.

Concrete steunmaatregelen voor toeristische sector

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken. Zo zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Met deze maatregelen willen minister Demir en Toerisme Vlaanderen een antwoord bieden op de concrete noden van onze toeristische sector.
Meer info op de website van Toerisme Vlaanderen

Steunmaatregelen federale regering
FOD Economie

Ook vanuit de federale regering worden diverse steunmaatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers en zelfstandigen die economische verliezen lijden door de coronacrisis.
Het eerste luik van het federaal plan voor sociale en economische bescherming lees je op de website van de federale overheidsdienst Economie
– Op 20 maart werden bijkomende maatregelen goedgekeurd. Meer informatie over deze maatregelen op de website van de federale overheidsdienst Economie

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal werk

Daarnaast publiceert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op zijn website ook informatie over preventiemaatregelen die werkgevers kunnen nemen en de arbeidsrechtelijke gevolgen.
Meer informatie op de website van de federale overheidsdienst.

FOD Volksgezondheid

Het crisiscentrum bundelt de meest recente maatregelen en richtlijnen op info-coronavirus.be.

Maatregelen bij Provincie Oost-Vlaanderen

Alle provinciale domeinen, erfgoedsites en natuur- en milieueducatie-centra sluiten tot en met 19 april (update 27/03).
Meer info op de website van provincie Oost-Vlaanderen

Lokale ondersteuningsmaatregelen

Update op 27/03: informatie over andere lokale initiatieven kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten.

Logeren in Vlaanderen vzw

Logeren in Vlaanderen vzw bundelt de meest gestelde vragen rond logeren in Vlaanderen Vakantieland tijdens de coronacrisis.

In voorbereiding op de volgende fase, bij de opheffing van de noodmaatregelen en de heropstart van toeristische activiteiten en promotie, herbekijkt Toerisme Oost-Vlaanderen de planning. Binnen onze opdracht willen we optimaal kunnen inspelen op deze uitzonderlijke situatie. In overleg met andere overheden en organisaties streven we naar maximale samenwerking om elkaar aan te vullen en te versterken, zodat we aan de gevolgen van deze crisis op de best mogelijke manier het hoofd kunnen bieden.