Skip to main content
25-11-2020

In november en december ’20 werden verschillende extra steunmaatregelen aangekondigd, één ervan, het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen kan je nog altijd aanvragen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60%, kunnen een premie aanvragen bij VLAIO. Deze omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020. Deze premie kan worden aangevraagd sinds 16 november 2020.

Alle ondernemingen waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder. Ook andere toeristische ondernemers die een omzetverlies van minstens 60% lijden, komen in aanmerking voor deze steun. Je hoeft dus niet gesloten te zijn om in aanmerking te komen.
De premie geldt zowel voor ondernemingen als voor zelfstandigen.

Cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 moeten hun omzetdaling niet aantonen.
De premie kan gecombineerd worden met take away, maar er is wel een voorwaarde. Indien een restaurant in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

De steun bedraagt 10 procent van de omzet (excl btw) in dezelfde periode in 2019. Een minimum steunbedrag is voorzien van € 1.000 voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020 en van € 600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020. De maximumbedragen vind je hier.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld?
Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen

Indienen was mogelijk tot en met 31 december 2020.

Meer info over het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Meer informatie over het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme vind je op de website van VLAIO. Klik hier voor meer info.

Verdubbeling overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Er is extra steun vanuit de federale regering: een verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, een verlenging van de bestaande steunmaatregelen zoals uitstel van betaling en een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen.

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse uitkering. Door de verdubbeling van het overbruggingsrecht bedraagt deze uitkering maximaal € 3.228,20 (met gezinslast) of € 2.583,38 (zonder gezinslast).
Het dubbel overbruggingsrecht geldt tot en met juni 2021.

Wie komt in aanmerking voor het dubbel overbruggingsrecht?

Het overbruggingsrecht geldt voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen. Ook wie actief is in sectoren die afhankelijk zijn van deze sectoren en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken, komen in aanmerking voor dit dubbel overbruggingsrecht.

Dubbel overbruggingsrecht aanvragen 

Het dubbel overbruggingsrecht kan je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Meer info over het dubbel overbruggingsrecht

Meer informatie over het dubbel overbruggingsrecht vind je op de website van VLAIO. Klik hier voor meer info.

Meer info over de diverse steunmaatregelen

Klik hier voor een overzicht van alle steunmaatregelen.
Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.