Skip to main content
27-04-2021

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed. Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.
Een aanvraag indienen was mogelijk tot en met 30 september 2021.

Voor welke ondernemingen?
De onderneming heeft:
  • op 30 september 2020 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • heeft in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet exclusief btw, van minstens € 450.000
  • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% gekend
  • in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies geleden
Hoeveel steun kan toegekend worden?

Bij de Vlaamse Beschermingsmechanismes geldt een plafond van 60.000 euro per anderhalve maand. Bij het Corona Globalisatiemechanisme zijn hogere bedragen mogelijk.
Ondernemingen die in de laatste negen maanden van 2020 70 procent verlies hebben geleden, kunnen 10 procent van hun omzet van vorig jaar krijgen, met een plafond tot 1 miljoen euro, afhankelijk van het aantal werknemers. Is er sprake van 90 procent omzetverlies, dan geldt een plafond tot 2 miljoen euro. Daar worden wel de al uitgekeerde premies van afgetrokken.
Klik hier voor meer informatie over de maximale steunbedragen.

Corona Globalisatiemechanisme aanvragen

De online-aanvraag is niet meer mogelijk. De aanvraag moest online ingediend worden uiterlijk op 30 september 2021.

Meer info over het Corona Globalisatiemechanisme

Meer informatie over het Corona Globalisatiemechanisme vind je op de website van VLAIO. Klik hier voor meer info.

Meer info over de diverse steunmaatregelen

Klik hier voor een overzicht van alle steunmaatregelen (o.a. het Vlaams Beschermingsmechanisme, het crisis-overbruggingsrecht, het dubbel overbruggingsrecht en de coronalening voor eventsector en toeristische sector).
Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.