Skip to main content
15-01-2020

2020 is een belangrijk jaar voor Toerisme Oost-Vlaanderen. We ontrollen twee wandelnetwerken in het Waasland. Een nieuwe reeks belevingsgidsen (zoals ‘Fietsen langs de Schelde deel II’, ‘Wandelen in het Waasland’ en een nieuwe Ronde van Vlaanderen-belevingsgids) zit in de pijplijn. De nieuwe website voor Toerisme Oost-Vlaanderen én de nieuwe regiowebsites krijgen stilaan vorm en lanceren we in het voorjaar. Tegelijkertijd krijgt het StapAf-magazine een volledige restyling. Ook de MICE-werking krijgt een nieuwe website en een nieuw merk.
De sectorwerking wordt verder uitgebouwd, met o.a. ambassadeurs Van Eyck 2020, Rap op Stap-subsidies en begeleiding van de sector bij de nieuwe promotiekanalen.

Het actieplan van Toerisme Oost-Vlaanderen kadert binnen de meerjarenplanning van de provincie, waarbij toerisme één van de acht speerpunten is. Klik hier voor mee info over de provinciale meerjarenplanning.

We zetten de belangrijkste acties van Toerisme Oost-Vlaanderen even op een rijtje.

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
 • Lancering twee nieuwe wandelnetwerken in het Waasland
 • Nieuwe belevingsgidsen Fietsen langs de Schelde deel II’, ‘Wandelen in het Waasland’ en een nieuwe Ronde van Vlaanderen-belevingsgids
 • Lancering kaart met vernieuwde Ronde van Vlaanderen-lussen (Flandriens Challenge routes) met belevingspunten in het kader van het project ‘Homeland of Cycling’
 • Ontwikkeling van kindvriendelijke/toegankelijke routes en extra beleving op het wandelnetwerk Bulskampveld
 • Ontwikkeling en realisatie van een nieuw routeonderhoudssysteem, te gebruiken door routevrijwilligers en routebeheerders
 • Vernieuwde kaart wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
 • Vernieuwde kaarten fietsnetwerk Meetjesland en Waasland
Sectorwerking (B-to-B werking)
 • In 2020 organiseren we opnieuw diverse info- en ontmoetingsmomenten voor onze partners en de toeristische sector evenals een brede inspiratiedag. De inspiratiedag zal in het teken staan van onze nieuwe promotiekanalen (nieuwe websites, nieuw magazine) en onze ondersteuning van de sector bij deze kanalen.
 • verdere uitrol van onze rol als steunpunt gastvrij onthaal door
  – ondersteuning toeristische diensten via begeleidingstrajecten met mystery visits,…
  – uitwerking van nieuwe ambassadeurstrajecten (waaronder Van Eyck 2020) en verdere begeleiding van eerder opgestarte trajecten
 • Stimuleren en begeleiding realisatie van belevingsvolle/innovatieve logies via het plattelandsproject ‘Toerismeboeren 2.0
 • Betere afstemming op provinciale Rap-op-Stap-werking en extra focus op Toerisme voor Allen, met o.a. vernieuwing subsidiereglement Rap op Stap
 • Uitwerking strategische visie op sectorwerking
 • De jaarlijkse Infodag Groepen vindt opnieuw plaats in 2020
MICE-werking (meetings, incentives, congressen en events)
 • Verdere uitbouw van de MICE-werking, met zowel netwerk- en vormingsmomenten, ontdekkingsdagen als promotie via diverse kanalen
 • Nieuwe branding voor MICE
 • Een volledig nieuwe website voor het MICE-aanbod in Oost-Vlaanderen
Promotie en communicatie
 • Nieuwe website voor Toerisme Oost-Vlaanderen, lancering in het voorjaar
 • Nieuwe websites voor de regio’s Waasland, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Scheldeland. Lancering in het voorjaar
 • Nieuwe fiets- en wandelbranding, een nieuw merk om het fietsen en wandelen in Oost-Vlaanderen te promoten. Lancering in het voorjaar
 • Nieuw fiets- en wandelmagazine, als opvolger van StapAf, met ruime communicatie en verspreiding (Vlaanderen en Nederland)
 • De interprovinciale werking rond het stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen (vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland) wordt geoptimaliseerd met integratie van het merk Vlaanderen Vakantieland
Regionale werking
 • Opmaak nieuw strategisch beleidsplan voor Meetjesland (lopende) en Waasland (nieuw)
 • (Regionale) projecten:
  • Project ‘Beleefbare Dendervallei’ (2019-2020), samen met Waalse en Vlaamse partners; ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de Dendervallei van Dendermonde tot Ath
  • Project ‘Scheepswerven in beeld’ met diverse onderdelen waaronder verbinding (routeontwikkeling) tussen scheepsbouwerfgoedsites in Waasland en Scheldeland, inspireren van de toeristische sector tot aanvullende toeristische productontwikkeling en promotie; cofinanciering Platteland+
  • Opvolging ruimtelijke strategische projecten met toeristische invalshoek (o.a. Landschapspark Drongengoed, Rivierpark Scheldevallei, Moervaartvallei, …)
  • Aanvullende werking rond het jaar Van Eyck / Lam Gods (2020, Gent)
Kennis en onderzoek
 • Resultaten fietsonderzoek Vlaamse Ardennen via het Interreg project ‘Eurocyclo’
 • Onderzoek jeugdtoerisme en Airbnb