Skip to main content

Project Beleefbare Dendervallei

30-06-2018

Als een verleidelijk groen-blauw snoer verbindt de Dender haar steden en dorpen met het omliggende landschap. Meersen, weilanden, akkers, parken en bossen kleuren de open ruimte. De steden en gemeenten op de oevers van de rivier kunnen bogen op een rijk cultureel en industrieel verleden.

Toch blijft het toeristisch-recreatief potentieel van de Dendervallei onderbenut. Het gebied ligt letterlijk en figuurlijk in de marge van een aantal grote toeristische entiteiten en verdwijnt daardoor al te vaak van de toeristisch-recreatieve radar.

Samen met de toeristische regio’s en een brede waaier aan partners willen de Dendergemeenten (van Ath tot Dendermonde) werk maken van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei.
Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en Toerisme Vlaamse Ardennen zijn belangrijke partners in dit project.

Op 7 juni werd het project feestelijk gelanceerd in Ath en Lessines.

Een reportage over de lancering van dit project kan je hier bekijken.

AMBITIES

Voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei zetten de partners in op vijf ambities:
1. De Dender ontwikkelen als groen-blauwe recreatieve as, aanvullend op zijn hoofdfuncties, waterbeheersing en scheepvaart.
2. De centra van de Dendersteden uitbouwen tot toegangspoorten en belevingspolen met elk een eigen identiteit.
3. Belevingspolen tussen en rond de Dendersteden ontwikkelen in zowel de open ruimte als in het peri-urbaan gebied.
4. Samenhang creëren tussen de Dender als as en de belevingspolen binnen één gebiedsdekkend netwerk.
5. De Dendervallei als toeristisch-recreatief product gefaseerd in de markt zetten.

ACTIES

Toerisme Oost-Vlaanderen zal een halftijdse coördinator aanstellen om, samen met een Waalse collega, in de Dendervallei volgende acties te realiseren en/of coördineren.

1. Uitwerken van de communicatiestrategie en de bijbehorende communicatieproducten
– De “Beleefbare Dendervallei” wordt gepositioneerd als een toeristisch-recreatief product met een eigen karakter binnen de vermarkting van de toeristische regio’s.
– Er zullen specifieke communicatieproducten (beeld- en tekstmateriaal) worden ontwikkeld.
– Een jaarlijks sectormoment rond de Dender, een ontmoetingsmoment tussen Waalse en Vlaamse actoren die actief zijn rond toerisme, cultuur en erfgoed.

2. Versterken van het toeristisch fietsproduct in de Dendervallei
Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde zeer recent een belevingsgids met 5 verrassende fietstochten op de fietsknooppunten in en rond de Dendersteden. De gids geldt als mooi voorbeeld voor hoe het toeristische product kan worden versterkt en kan zeker aansluiting vinden aan Waalse kant.
Daarnaast zullen hiaten in ondersteunende dienstverlening voor fietsers (bv. fietsverhuur, fietsherstel, bagage nabreng, oplaadpunten, …) in kaart worden gebracht en zullen partners worden aangespoord om hiaten weg te werken.

3. Versterken van het toeristisch wandelproduct voor de Dendervallei
We ontwikkelen toeristische wandelproducten waarbij we focussen op thematische en/of commerciële toeristische productontwikkeling op de bestaande wandelnetwerken of wandellussen.
Er kan bijv. worden gedacht aan erfgoedwandelingen in de Dendersteden, de verdere ontwikkeling van de “Via Tenera” (Sint-Jacobs-wandelroute) langs de Dender op Vlaams grondgebied.

4. Stimuleren van nieuwe initiatieven rond beleving op en langs het water
Op een doordachte manier worden bijkomende initiatieven op het vlak van waterrecreatie in de strategische zones gestimuleerd.
De voorwaarden en standaarden van het gebruik van water en elektriciteit voor de pleziervaart worden best gelijk gemaakt over het hele traject van de Dender.

5. Stimuleren van horeca aan de Dender
We betrekken de bestaande horeca aan de Dender actief in de promotie en communicatie van de Beleefbare Dendervallei en trachten hen te ondersteunen.
We stimuleren bijkomende horeca op belevingsvolle locaties aan en in de buurt van de Dender.
We werken samen met de horeca om toeristische producten te ontwikkelen en spelen in op initiatieven rond ambassadeurswerking en netwerken met toeristische partners.

Daarnaast wordt een werkingsbudget samengelegd van 20.000 euro per jaar, 10.000 euro samengebracht door partners aan Vlaamse kant en 10.000 euro door partners aan Waalse kant. Op deze manier dragen alle partners bij aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei.

PARTNERS

De volgende partners hebben de samenwerkingsovereenkomst van het project ondertekend:
– l’Office de tourisme d’Ath
– de stad Lessines
– Actions de Développement Local Lessines
– de stad Geraardsbergen
– de stad Ninove
– de gemeente Roosdaal
– de gemeente Liedekerke
– de gemeente Affligem
– de gemeente Denderleeuw
– de stad Aalst
– de gemeente Lebbeke
– de stad Dendermonde
– Toerisme Oost-Vlaanderen
– Toerisme Vlaams-Brabant
– Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

Toerisme Scheldeland en Toerisme Vlaamse Ardennen zijn inhoudelijke partners in dit project.