Skip to main content
09-11-2020

Na de oproepen in de Vlaamse Ardennen (Streekmotor23) en in Meetjesland en Leiestreek (Regiokracht) is het nu de beurt aan Waasland en Scheldeland. Ook voor toeristische projecten kan deze oproep een financieel duwtje in de rug geven. Indienen kan tot en met 19 januari 2021.

Inleiding

In de gemeenten van Scheldeland en van Waasland worden dit jaar streekfondsen opgestart met de namen Hart voor Scheldevallei en Hart voor Waas. Deze streekfondsen maken deel uit van Streekfonds Oost-Vlaanderen en worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
De bedoeling is om middelen en mensen samen te brengen om lokale projecten te kunnen steunen die mens en omgeving ten goede komen.
Beide fondsen zoeken hiervoor projecten die mens en omgeving ten goede komen.
Opgelet: de projecten krijgen niet zomaar middelen. Geselecteerde projecten moeten eerst een crowdfundingcampagne doorlopen. Hart voor Scheldevallei en Hart voor Waas verdubbelen het budget met een maximum van 5.000 euro.

Welke projecten?

Ze kijken uit naar initiatieven die inzetten op de noden voor MENS en OMGEVING en die beiden met elkaar verbinden.

  • Projecten die het welzijn van MENSEN versterken en waarbij de OMGEVING een middel is om de doelstelling te bereiken. Bv. zorgboerderijen, sociale moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare
    groepen, landbouweducatie/onthaal enz.
    OF
  • Projecten die zich inzetten voor de OMGEVING en waarbij de samenwerking tussen MENSEN dit mogelijk maakt. Bv. Klimaat- of korte keteninitiatieven, aanleg van speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners, groene ontmoetingsplaatsen enz.

Een jury zal de ingediende projecten beoordelen en selecteren. Vervolgens kunnen de geselecteerde projecten aan de slag om zelf de helft van de nodige middelen op te halen. Ze krijgen daarvoor het beproefd crowdfundingplatform www.streekfondsoostvlaanderen.be ter beschikking. Streekfonds Oost-Vlaanderen begeleidt de initiatiefnemers bij het voeren van de crowdfunding en verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro.

Wie kan indienen?
  • Burgers, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen
  • Gemeenten kunnen partner zijn in een project (maar zelf geen project indienen)

Indiening t.e.m. 19 januari 2021 via Streekfonds Oost-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting
Bij interesse, contacteer:
Stefanie Albers – coördinator
info@streekfondsoostvlaanderen.be
Gsm: 0478 99 01 97
Meer informatie via deze link.