Skip to main content
03-10-2020

Indiening tot en met 30 november met behulp van een online kandidaatsdossier van de Koning Boudewijnstichting.
Voor meer informatie contacteer Stefanie Albers (coördinator Streekfonds) via info@streekfondsoostvlaanderen.be of 0478990197.

Inleiding

In de gemeenten van Meetjesland – Leiestreek – Oostrand Gent wordt dit jaar een streekfonds opgestart met de naam Regiokracht. Dit streekfonds wordt ondergebracht bij Streekfonds Oost-Vlaanderen en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
De bedoeling is van het fonds is om middelen en mensen samen te brengen om lokale projecten te kunnen steunen die mens en omgeving ten goede komen.
Ter gelegenheid van de opstart zoeken ze een aantal pilootprojecten in die regio. Ze zoeken hiervoor projecten die mens en omgeving ten goede komen.
Opgelet: de projecten krijgen niet zomaar middelen. Geselecteerde projecten moeten eerst een crowdfundingcampagne doorlopen. Regiokracht verdubbelt het budget met een maximum van 5.000 euro.

Welke projecten?

Ze kijken uit naar initiatieven die inzetten op de noden voor MENS en OMGEVING en die beiden met elkaar verbinden.

  • Projecten die het welzijn van MENSEN versterken en waarbij de OMGEVING een middel is om de doelstelling te bereiken. Bv. zorgboerderijen, sociale moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare
    groepen, landbouweducatie/onthaal enz.
    OF
  • Projecten die zich inzetten voor de OMGEVING en waarbij de samenwerking tussen MENSEN dit mogelijk maakt. Bv. Klimaat- of korte keteninitiatieven, aanleg van speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners, groene ontmoetingsplaatsen enz.

Een jury zal de ingediende projecten beoordelen en selecteren. Vervolgens kunnen de geselecteerde projecten aan de slag om zelf de helft van de nodige middelen op te halen. Ze krijgen daarvoor het beproefd crowdfundingplatform www.streekfondsoostvlaanderen.be ter beschikking. Regiokracht begeleidt de initiatiefnemers bij het voeren van
de crowdfunding en verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro.

Wie kan indienen?
  • Burgers, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen
  • Gemeenten kunnen partner zijn in een project (maar zelf geen project indienen)

Indiening t.e.m. 30 November via website Koning Boudewijnstichting
Bij interesse, contacteer:
Stefanie Albers – coördinator
info@streekfondsoostvlaanderen.be
Gsm: 0478990197