Skip to main content

Uit verkoop: wandelnetwerken ‘Pajottenland’ en ‘Getuigenheuvels’

26-09-2016

Project wandelnetwerk Vlaamse Ardennen

Op dit ogenblik werkt Toerisme Oost-Vlaanderen aan twee nieuwe wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen. Deze netwerken, met als titel ‘Zwalmvallei’ en ‘Bronbossen’, takken aan op de bestaande netwerken ‘Pajottenland’ en ‘Getuigenheuvels’. Hierdoor zullen ook deze twee bestaande netwerken wijzigen.

Toerisme Oost-Vlaanderen besliste om de bestaande wandelnetwerken gefaseerd uit verkoop te nemen:

  • 1 oktober: Stopzetting verkoop wandelnetwerk ‘Getuigenheuvels’ aan toeristische partners en doorverkopers
  • Eind december: Stopzetting verkoop wandelnetwerken ‘Pajottenland’ en ‘Getuigenheuvels’ aan de consument

Als toeristische partner en doorverkoper kan je de netwerkkaarten tot eind december verder verkopen. In onze nieuwsbrief van december lichten we de procedure voor retours toe.

De nieuwe wandelkaarten en netwerken worden in de zomer van 2017 voorgesteld. We houden je op de hoogte.

> Meer info over het project

Vragen?

pierre.goffaux@oost-vlaanderen.be