Skip to main content
04-06-2021

Even geleden kon je hier al lezen dat de Vlaamse regering 30 miljoen euro vrijmaakte om de toeristische sector te ondersteunen bij de heropstart in 2021. Met het Stimulusprogramma wil Vlaanderen de sector de kans geven om broodnodige investeringen te doen om opnieuw te kunnen opstarten. Denk maar aan investeringen in gezondheidsmaatregelen, digitalisering enz.   
De steun is zowel een toelage als een lening. Op die manier krijgen ondernemers wat financiƫle ademruimte, want ondernemingen konden tussen de 5.000 en 200.000 euro steun aanvragen.

Indienen was mogelijk tot eind maart 2021. In totaal werden er 844 Vlaamse aanvragen ingediend.
110 aanvragen waren afkomstig van Oost-Vlaamse ondernemers, en daarvan werden er 103 ontvankelijk verklaard. Begin juli krijgen alle aanvragers bericht over de beslissing.

Als je aanvraag niet werd geselecteerd door Toerisme Vlaanderen, hoef je nog niet onmiddellijk te wanhopen. Toerisme Oost-Vlaanderen zorgt voor extra ondersteuning in de vorm van het Oost-Vlaamse Stimulusprogramma (klik hier voor alle info). Toerisme Oost-Vlaanderen maakte daarvoor een budget van 250.000 euro vrij. Ook hier is de toegekende steun deels een subsidie en deels een renteloze lening. In de maand juli krijgen de ondernemers bericht over een eventuele Oost-Vlaamse steun.