Skip to main content
09-01-2023

De provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen zetten in 2023 samen een grootschalig onderzoek op, om het profiel, de activiteiten, de motivatie, de tevredenheid en de bestedingen van de verblijfstoeristen in de Vlaamse regio’s in kaart te brengen.

Bij deze alvast een warme oproep aan de logiesuitbaters om mee de schouders onder dit onderzoek te zetten. De medewerking vanuit de logies is immers onmisbaar om de verblijfsgasten ertoe aan te zetten om een online enquête in te vullen. In de komende weken zullen logiesuitbaters dan ook gecontacteerd worden (per mail, telefonisch) om mee te werken aan dit onderzoek. Vanaf de paasvakantie gaat de bevraging effectief van start.

Alvast dank aan de Oost-Vlaamse logiessector om dit initiatief positief te onthalen!
Dit onderzoek bouwt verder op een traditie van eerdere onderzoeken.