Wat is het?

Onderzoeken die de recreatieve verblijfstoerist onder de loep nemen. Zij behandelen het profiel, het gedrag, de motivatie, de bestedingen, de tevredenheid,… van vakantiegangers.

Onderzoek naar de verblijfstoeristen in de Vlaamse Regio’s 2023-2024

In samenwerking met Toerisme Vlaanderen voeren de 5 provinciale toeristische organisaties momenteel opnieuw het zesjaarlijks onderzoek uit bij verblijfstoeristen in commercieel logies in de Vlaamse Regio’s. Van begin april 2023 (paasvakantie) tot half maart 2024 (krokusvakanties) loopt een online-bevraging om het beeld van het verblijfstoerisme in onze regio’s scherp te stellen. 165 Oost-Vlaamse logiesuitbaters verlenen hun medewerking aan dit onderzoek.
Eind juni 2024 worden de resultaten verwacht.

Vakantieganger in de Vlaamse Regio’s 2017

Grootschalig onderzoek naar de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse Regio’s 2017
De provinciale toeristische organisaties voerden in 2017 een onderzoek uit bij toeristen die een vakantie in één van de Vlaamse regio’s doorbrachten. Van april tot en met november liep een online-bevraging om het profiel, de activiteiten, de keuzemotieven, de bestedingen … van de vakantiegangers in de regio’s in beeld te brengen.
Dit onderzoek kon enkel slagen dankzij de  zeer gewaardeerde medewerking van een 100-tal Oost-Vlaamse logiesuitbatingen!
Het onderzoek toont ondermeer aan dat de Oost-Vlaamse regio’s eigen sterke troeven hebben. Op basis van het uitgavenpatroon van de respondenten kon worden berekend dat binnenlandse en Nederlandse toeristen samen meer dan 39 miljoen € aan hun vakantie in de Oost-Vlaamse regio’s besteden. Het brengt ook duidelijk in kaart hoe de verschillende logiestypes een specifiek publiek ontvangen.
> Raadpleeg de globale resultaten van het onderzoek

Op de inspiratiedag 2018 van Toerisme Oost-Vlaanderen werden de resultaten voorgesteld:
Raadpleeg de resultaten voor Leiestreek
Raadpleeg de resultaten voor Meetjesland
Raadpleeg de resultaten voor Scheldeland
Raadpleeg de resultaten voor Vlaamse Ardennen
Raadpleeg de resultaten voor Waasland
Raadpleeg de resultaten per logiestype

Recreatieve toerist in de Kunststeden

In 2022/2023 voerde Toerisme Vlaanderen samen met de toeristische diensten van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen  opnieuw een grootschalig onderzoek naar de recreatieve toerist in de kunststeden. Het kunststedenonderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in de motivatie, de activiteiten, de tevredenheid, de bestedingen… van de bezoekers aan de kunststeden uit binnen- en buitenland.

>Raadpleeg de onderzoeksresultaten

Vragen of hulp nodig?