Skip to main content
08-11-2021

Via een korte online bevraging in de tweede helft van oktober bij de logiespartners in de Oost-Vlaamse regio’s peilde Toerisme Oost-Vlaanderen naar de bezetting tijdens de voorbije nazomer en naar de vooruitzichten voor de herfst- en kerstvakantie. De enquête werd vooral door uitbaters van B&B’s en vakantiewoningen ingevuld.
Een grote meerderheid kijkt positief terug op de bezetting in zijn logies tijdens de voorbije nazomer.

Voor de herfstvakantie waren de vooruitzichten het meest gunstig in de vakantiewoningen. Wél noteren 1 op 5 uitbaters van vakantiewoningen dit najaar overwegend (door corona) uitgestelde boekingen.
Voor de kerstvakantie voorzien 6 op 10 uitbaters van vakantiewoningen al een eerder tot zeer goede bezetting. Veel logiesuitbaters vinden het evenwel nog te vroeg om zo ver vooruit al uitspraken te doen. Het late boeken blijft een belangrijk gegeven. Daarnaast plannen tamelijk wat uitbaters hun uitbating te sluiten tijdens de kerstvakantie.