Skip to main content

Inspiratietoer

04-10-2018

In kader van dit project gaven we de Oost-Vlaamse land-en tuinbouwers de kans op 7 juni 2018 om alvast inspiratie op te doen tijdens een dagtrip naar Nederland!

Met 22 rurale ondernemers en 9 experten aan boord vertrok de goed gevulde bus richting Nederland om er 3 bijzondere logies bij actieve landbouwbedrijven te bezoeken. Tussen de bezoeken door konden onze eigen rurale ondernemers hun ideeën voorleggen aan de verschillende experten aan boord. https://sector.tov.be/agenda/inspiratietoer-toerismeboeren/

 

Via deze link kan je een fotoverslag van de inspiratiedag bekijken (link PDF volgt)

 Hier vind je een terugblik op de volgende website van onze partner/organisator:

http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/terugblik-logeren-op-de-boerderij-7-juni

Met deze toer willen de promotoren van het PDPO-project ‘Toerismeboeren’ rurale ondernemers warm maken om in te zetten op belevingsvolle logies en activiteiten als onderdeel van hun land- of tuinbouwbedrijf. Zij kunnen zich kandidaatstellen als piloot-toerismeboer om zo begeleid te worden in de ontwikkeling van een innovatief logiesconcept op maat.