Logiessubsidies Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. De subsidieoproep voor 2018 is afgesloten, de volgende oproep zal eind 2018 bekend gemaakt worden.

In lijn met de beleidskeuzes kwamen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

De subsidie bedraagt maximum 25 % van de uitgaven die in aanmerking komen en maximum 50 000 euro per dossier. Als de ingediende subsidieaanvragen voor het voorziene budget van anderhalf miljoen euro overschrijden, zal het gesubsidieerde percentage lager zijn.

Vanaf 1 januari 2018 tot uiterlijk 30 april 2018 kon je een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen voor:

  • een toeristisch logies dat erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
  • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008
  • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum

 

Contact en info

www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidie

handleiding 2018

Reglement Betoelaging toeristische publicaties evenementen

 

Voor wie (mee)werkt aan een wervende toeristische publicatie rond evenementen.
> Meer info…

Reglement voor de ondersteuning van toeristische evenementen

Voor de organisatie en de promotie van identiteits- en reputatieversterkende evenementen.
> Meer info…

Subsidie voor ‘Rap op stap’-kantoren in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer ‘Rap op Stap’ kantoren zodat mensen met een beperkt budget ook op uitstap of reis kunnen gaan. Een provinciale promotiecampagne, financiële middelen (maximaal 3 000 EUR per jaar) en een leernetwerk ondersteunen de nieuwe kantoren bij hun opstart.
> Meer info

Reglement voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten

Subsidiëring van initiatieven voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten.

Contact en info

Provincie Oost-Vlaanderen, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, Alain Van Damme, + 32 9 267 87 26, alain.van.damme@erov.be
> Meer info
> Naar het aanvraagformulier

VLIF subsidies voor actieve landbouwers

Landbouwers (actieve landbouwbedrijven) die willen opstarten met hoevetoerisme (met landbouwkundige activiteit) kunnen bij het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) genieten van een ruime overheidssteun voor investeringen in onroerende goederen (of goederen onroerend door hun aard).
voor meer info: www.vlaanderen.be/landbouw > subsidies

Contact en info

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF):
kim.torfs@lv.vlaanderen.be
(voor de arrondissementen Gent en Oudenaarde)
jean.deneef@lv.vlaanderen.be
(voor de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas en Eeklo).

Bouwadvies en premies

Wie duurzaam bouwt, wint altijd. Maar vaak weten mensen niet hoe eraan te beginnen. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
> Alle info

 

Vragen of hulp nodig?