Skip to main content
05-01-2022
Voor wie?
 • Openbare besturen (steden, gemeenten, toeristische diensten)
 • Regionale en plaatselijke toeristische samenwerkingsverbanden (bv. VVV)
 • Private organisatoren van evenementen voor zover deze over een samenwerking met een openbaar bestuur of een toeristisch samenwerkingsverband beschikken
Wat wordt er gesubsidieerd?
 • Wervende toeristische publicaties (affiches, flyers,…) ter promotie van toeristische evenementen, die op bovenlokaal niveau worden verspreid.
 • Websites en digitale platformen die ter promotie van toeristische evenementen worden gecreëerd.
Welke toeristische evenementen?

Een evenement dat geheel of voor een belangrijk deel op Oost-Vlaams grondgebied wordt georganiseerd en een bovenlokale uitstraling heeft.
Het evenement staat open voor iedereen, bereikt een groot publiek en voert een uitgebreide promotie.
Het evenement versterkt het positieve beeld en de aantrekkingskracht van de gemeente en/of regio en heeft een positieve impact op horeca, bezienswaardigheden en attracties.

Welke subsidie?

De maximale betoelaging bedraagt 50% (met een maximum van € 2.500) van de werkelijk gedane kosten, excl. btw, voor promotie (gedrukt of digitaal) van toeristische evenementen

Hoe aan te vragen?

De aanvragen dienen vóór de publicatie/lancering, dit betekent ten laatste in de ontwerpfase van de affiche/brochure/folder/website, schriftelijk of via mail te worden gericht aan Toerisme Oost-Vlaanderen, t.a.v. cel sectorwerking, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, sector@oost-vlaanderen.be. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier.
Op de aanvraag worden volgende aspecten vermeld of bijgevoegd:

 • Beschrijving van het evenement
 • Welke partners of samenwerkingsverband(en)
 • Motivatie
 • Distributieplan (verspreiding van promotie)
 • Oplage
 • Kostenraming (met offertes)
 • Financiële gegevens
 • Voor private organisatoren: bewijs van samenwerking
Extra info

Toeristische evenementen die in het kader van het reglement ‘subsidie voor de ondersteuning van toeristische evenementen’ van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen reeds een provinciale projectsubsidie ontvangen, komen niet in aanmerking voor een toelage van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Sportevenementen komen eveneens niet in aanmerking.

Meer info

> Bekijk het reglement in PDF
> Aanvraagformulier
Contact: cel sectorwerking Toerisme Oost-Vlaanderen, tel 09 267 70 50, sector@oost-vlaanderen.be.