Skip to main content
01-02-2023

Vlaanderen telt momenteel meer dan 26.000 aangemelde logiesuitbatingen, waarvan bijna 6.000 erkend door Toerisme Vlaanderen. De regel- en wetgeving rond de uitbating van een logies, is vastgesteld in het Vlaams logiesdecreet, dat in januari 2023 een update kreeg.

Belangrijk! Is je logies aangemeld of erkend en breid je het uit (bijvoorbeeld met extra kamers of slaapplaatsen), dan moet je de aanmelding van je logies wel aanpassen in het uitbatersportaal. Ook als je een bestaand logies overneemt, moet je deze overname en je uitbating (opnieuw) aanmelden in het uitbatersportaal.

Enkele belangrijke wijzigingen

Toerisme voor Allen

Sinds 1 januari 2023 vallen ook jeugdverblijven onder het logiesdecreet. Het decreet ‘Toerisme voor Allen’ werd vanaf die datum opgeheven voor logies.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een essentiële voorwaarde waar alle logies in Vlaanderen aan moeten voldoen. Een positief brandveiligheidsattest is dan ook een must. Het logies moet afhankelijk van de categorie en/of het aantal verhuureenheden voldoen aan de specifieke brandveiligheidsnormen beschreven in de bijlagen 2, 2/1, 3 of 4 bij het uitvoeringsbesluit over brandveiligheid.

  • Voor alle kamergebonden logies en jeugdverblijven tot en met 3 verhuureenheden en met maximum 9 slaapplaatsen, geldt bijlage 2. Contacteer de private keuringsinstantie die hiervoor aangeduid is (momenteel Vinçotte vzw).
  • Voor alle kamergebonden logies en jeugdverblijven bestaande uit 1 verhuureenheid met maximum 12 slaapplaatsen die geen deel uitmaken van een groter bouwgeheel waarin andere logies of functies voorkomen, geldt bijlage 2. Contacteer de private keuringsinstantie die hiervoor aangeduid is (momenteel Vinçotte vzw).
  • Voor alle kamergebonden logies en jeugdverblijven met minder dan 4 verhuureenheden én met tien tot 12 slaapplaatsen of met 4 of 5 verhuureenheden én met maximum 12 slaapplaatsen, geldt bijlage 2/1. Vraag een brandveilighiedsattest aan bij de burgemeester en contacteer de lokale brandweer die de controle zal uitvoeren.
  • Voor alle kamergebonden logies en jeugdverblijven met méér dan vijf verhuureenheden of met méér dan 12 slaapplaatsen, geldt bijlage 3. Vraag een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester en contacteer de lokale brandweer die de controle zal uitvoeren.
  • Voor alle terreingebonden logies, geldt bijlage 4. Vraag een brandveiligheidsattest aan bij de burgemeester en contacteer de lokale brandweer die de controle zal uitvoeren.

Geldige brandveiligheidsattesten uitgereikt tussen 1 april 2017 en 31 december 2022 behouden hun geldigheidsduur van 8 jaar, ook al wijzigde voor het logies ondertussen de gecontroleerde bijlage van brandveiligheidsnormen (tenzij je de uitbating hebt gewijzigd of er bv. kamers of slaapplaatsen zijn bijgekomen).

Geldige brandveiligheidsattesten uitgereikt vóór 1 april 2017 onder het vorige logiesdecreet behouden hun geldigheidsduur van 7 jaar (tenzij je de uitbating hebt gewijzigd of er bv. kamers of slaapplaatsen zijn bijgekomen). Heb je een positief controleverslag van Vinçotte vzw van vóór 1 april 2017 waaruit blijkt dat je logies voldoet aan de normen, dan geldt dat ook als brandveiligheidsattest.

Download hier de digitale brochure ‘Het Vlaams Logiesdecreet in één oogopslag’.
(versie januari 2023)