Skip to main content
14-12-2023

Een nieuw jaar staat gelijk aan nieuwe plannen. Ben je benieuwd wat er in 2024 staat te gebeuren op vlak van fietsen en wandelen, onderzoek, sectormomenten en marketing? We tonen je graag welke acties Toerisme Oost-Vlaanderen in 2024 neemt om het toerisme in de provincie te versterken.

Team Makers

 • Wandelen
  • Nieuw wandelnetwerk Dendervallei Noord / Vlaamse Ardennen Noord (werktitel) (fase 2)
  • Nieuw wandelproduct Leiestreek
  • Herwerking wandelnetwerken Meetjeslandse Bossen en Meetjeslandse Kreken
  • Herwerking wandelnetwerken Moervaartvallei en Grenspark Groot Saeftinghe
  • Vernieuwing infoborden
 • Fietsen
  • Herwerking 12 aparte fietsroutes naar knooppuntenroutes
  • Vernieuwing infoborden
 • Algemeen
  • Nieuw onderhoudssysteem in werking
  • Volwaardige werking eigen technische ploeg
  • Samenwerking routevrijwilligers met bedanking
 • Beleving
  • Wandelbrug Moerbeke
  • Rolstoeltoegankelijke picknickplekken
   en verdere ontwikkeling infrastructuur drempelvrij toerisme
  • 4 land art belevingspunten Scheldevallei en Dendervallei (relanceproject Pulse)

Team Netwerkers

 • Ondersteunen, inspireren van toeristische sector, samenwerken,…
  • Diverse netwerk-, vormings- en ontmoetingsmomenten, breder bereik
  • Inspiratiedag 18/11/2024
  • Vernieuwde ambassadeurswerking najaar
  • Nieuwe werking groepstoerisme;
  • Netwerkmoment voor groepsaanbieders, vernieuwde groepsnieuwsbrief (…)
  • Logieswerking
  • professionele fotoshoots
  • Vernieuwde logiesmomenten per regio
  • Visieontwikkeling duurzaam toeristisch ondernemen
  • Dienstlevering gedrukte fiets- en wandellussen (afscheurbare A5-blokken)
 • Communicatie toeristische sector
  • Lancering nieuwe corporate website in het voorjaar
 • MICE-werking
  • Resultaten strategische oefening
 • Drempelvrij toerisme
  • Ondersteuning Rap op Stap (+) kantoren
  • Toegankelijke fiets- en wandeltrajecten criteria ontwikkelen
  • Stimuleren en ondersteunen van ondernemers
   • Project Iedereen Welkom (Meetjesland)
   • Project Aantrekkelijke Stadsrand met verhalende wandelroute en betrokkenheid mensen in armoede

Team Marketeers

 • Continue investering websites Routen en regio’s, nieuwe uitbesteding, aanpassingen, inspirerende content, foto- en videomateriaal, …
 • Diverse campagnes via social media, influencers, pers, …
  • ‘Routen’:
   • Nieuwe en vernieuwde wandelnetwerken
   • Nieuwe publicaties (nieuw concept?)
   • A5 gedrukte fiets- en wandellusjes
   • Thematische kleine campagnes
  • ‘Bestemmingen’:
   • Regio’s in samenwerking regionale vzw’s
   • Vlaamse Parken
  • ‘Lowiz’
  • ‘Vlaanderen Vakantieland’ (interprovinciaal)
 • Routen print magazine voorjaar
 • Routen awards voor beste routes (einde jaar)
 • Inzetten op meer awareness op terrein in samenwerking met netwerkers
 • Promotie groepstoerisme
  • Opwaardering ervaringspagina’s op regiowebsites
  • Groepsnieuwsbrieven met regio-insteek

Team Onderzoekers

 • Resultaten onderzoek vakantiegangers in Vlaamse regio’s
 • Methodologie monotoring bezoekersstromen en pilootprojecten metingen wandelnetwerken Interreg (Be)leefbare Scheldevallei
 • Focus op communicatie onderzoek en kerngegevens
 • Onderzoek naar snellere cijfers aankomsten overnachtingen (FOD)

Projecten en toelages

 • Toelages
  • Regionale vzw’s en Logeren in Vlaanderen
  • Derden promotie evenementen
 • Gebiedsgerichte projecten
  • Fietsen in Vlaanderen en icoonroutes (interprovinciaal)
  • Kamperen in Vlaanderen (interprovinciaal)
  • Relanceprojecten (Toerisme Vlaanderen) Pulse (zie infra)
   en Vlaamse Meesters langs de Leie
  • Medewerking aan oprichting en werking Vlaamse Parken
   en structurele bijdrage nieuw landschapspark Vlaamse Ardennen
 • Europese projecten
  • Beleefbare Scheldevallei (focus wandelen) en Geopark Scheldedelta
  • X-Travel (focus fietsen)

Personeel en werking

 • Voldoende personeelsomkadering en tijdelijke vervangingen
 • Technische dienst volwaardig uitgebouwd
 • Aankoop extra dienstvoertuig technische dienst
 • Focus op HR met aandacht voor opleiding, personeelsactiviteiten, mogelijkheid fietsleasing en stimuleren fietsverkeer, hybride werken, …
 • Voorziening groepsverzekering personeel
 • Verhuis Leopoldkazerne
 • Huisvesting, werking, sociaal secretariaat, vzw-werking,…
 • Externe consultancy: tijdelijke HR ondersteuning (vervanging), ondersteuning HR acties, juridisch-administratieve werking, informatieveiligheid, evaluatia nieuwe werking