Wie zijn we?

Het regioteam heeft de taak het toeristisch beleid in de regio te implementeren, te promoten en te vermarkten. Ze doen dit (deels) in de schoot van de regionale vzw Toerisme Waasland, waarvan de regiocoördinator secretaris is. Ze worden in de uitvoering ervan intensief geadviseerd en ondersteund door de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Wat doen we?

 • Het Waasland aantrekkelijker maken bij onze doelgroepen
 • De vier kamers van het Waasland aantrekkelijker maken (Schelde-Durme-Moervaart; Wase-steden-as; noordelijke bossengordel; bloemenstreek)
 • De samenhang binnen de toeristische werking in het Waasland verhogen
 • Toerisme Waasland omvormen tot een proactieve organisatie voor marketing en productontwikkeling

“Toerisme Waasland wil de intrinsieke kwaliteiten van het Waasland op vlak van vrijetijdstoerisme verder gericht ontwikkelen, ontsluiten en vermarkten met als uiteindelijke doel het duurzaam versterken van de Wase economie zonder afbreuk te doen aan de sterke samenhang die de regio kenmerkt.”

> Strategisch Beleidsplan Toerisme Waasland 2015-2020
> Lees de beknopte versie

Nieuws

> Lees het laatste nieuws over het Waasland

Welke steden en gemeenten zijn aangesloten bij Toerisme Waasland?

 • Beveren
 • Kruibeke
 • Lochristi
 • Lokeren
 • Moerbeke-Waas
 • Sint-Gillis-Waas
 • Sint-Niklaas
 • Stekene
 • Temse
 • Waasmunster
 • Wachtebeke

Marketing en communicatie

Publicaties
 • Toeristische gids Waasland
 • Plan Bier Waasland
Communicatie en media

Sectorwerking

 • Overleg toeristische diensten
 • Netwerkmoment
 • Studiereis sector
 • Andere sectormomenten: afhankelijk van welke producten we willen ontwikkelen worden er overlegmomenten georganiseerd met de sector en in overleg met hen worden er ideeën, suggesties, samenwerkingsmogelijkheden,…besproken.
 • Initiatiefmap Toerisme Waasland: voor de toeristische initiatiefnemer in de regio
  > Bekijk en download de map
  > Vraag jouw map aan via info@toerisme-waasland.be

Toeristisch Onthaal                            

 • Begeleiding lokale infopunten, attractiepunten en ondernemers in onthaal en toeristische producten.

Projecten Toerisme Waasland

 • Ambachtelijk Weekend
 • Toeristische productontwikkeling in de Polders van Beveren en omstreken nalv de Fictiereeks den ‘11de van den 11de
 • Opzetten en coördineren van een werkende structuur in de Schelde, Durme-en Moervaartvallei, de Wase steden-as en de Noordelijke Bossengordel
 • Ontdek het Waasland: ontdekhetwaasland.be
 • Reynaertmysterie: interactief fietsspel te downloaden via de Appstore
 • Geocache: wandelzoektocht met gps
 • Orde en Gezel van de Wase Raap

Projecten ism Toerisme Oost-Vlaanderen

 • Fietsnetwerk Waasland
 • Ontwikkeling fietslussen in het Havenland: meer info
 • Oeverlopen: wandellussen in de Polders van Kruibeke en de Durmevallei: www.oeverlopen.be
 • Wandelnetwerk Moervaartvallei en Verdronken Land van Saeftinghe: voorbereiding indiening subsidiedossier Toerisme Vlaanderen
 • B(l)oeiend Oost-Vlaanderen
 • Studie naar de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de kastelen in het Waasland
 • Grootschalige marketingcampagne voor het Waasland in 2017

Samenwerking waaruit projecten (kunnen) voortvloeien

 • Trage Wegenbeleid (Regionaal Landschap Schelde Durme)
 • Schelde Sterk Merk (Regionaal Landschap Schelde Durme)
 • Havenland
 • N-top, Nautisch Toeristische Overleg Platform
 • EGTS, Europese Groepering Territoriale Samenwerking
 • Leader
 • Sigmawerken in de Polders van Kruibeke en de Durmevallei
 • Intergemeentelijk Project Land van Reynaert

Jaarverslagen

Vragen of hulp nodig?

Waasland promoten?

Bekijk de toolkit