Skip to main content
28-03-2023

Toerisme in het Meetjesland moet een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschappen in de regio. Niet alleen de bezoeker of de ondernemer mag hiervan beter worden, maar ook de inwoner en het mag de omgeving ook verbeteren. Dat is de visie achter het Toekomstplan dat Toerisme Oost-Vlaanderen voor de regio twee jaar geleden lanceerde. Om dat plan te helpen realiseren ontwikkelde Toerisme Meetjesland het idee van “zaaigeld”, een budget van €10.000 waarmee lokale projecten kunnen opgestart of gerealiseerd worden.

10 projecten werden ingediend en goedgekeurd door een externe jury, elk voor een ondersteuning met €1.000.

Een overzicht van de projecten die dit jaar zullen worden gerealiseerd:

  • Verrassingswandeling in het Meetjesland – Wijkcentrum De Kring, Eeklo: drempels trachten weg te werken voor personen met beperkt inkomen via ontdekken van nieuwe stukjes natuur en minder bekende plekken in het Meetjesland.
  • Van verrassingswandeling tot op congé in ’t Meetjesland – Wijkcentrum De Kring, Eeklo: mensen ondersteunen in hun recht op vakantie door het organiseren van zowel een weekend als een vakantie in groep in het Meetjesland. Met een voorbereidend traject waarbij deelnemers vakantievaardigheden opdoen.
  • Zomerdries – Zelda & Zorro e.a., Doornzele: Een volkspicknick op de Dries in Doornzele met krulbollen, een marktje en toffe inkleding.
  • Margrieten/ Magritte in Sint-Margriete? – Toeristische adviesraad Sint-Laureins. Een gezicht geven aan de deelgemeente via bevraging bij de inwoners. Eerste concrete ideeën: margrieten schilderen op de gevels of een schilderij van Magritte aanbrengen op een gevel.
  • Beleving langs stiltewandeling in Sint-Laureins – Toeristische adviesraad Sint-Laureins: belevingselementen aanbrengen langsheen de stiltewandelroute.
  • Boer zoekt bank 2.0 – Gemeente Sint-Laureins: uitbreiding van het bestaande project met twee extra banken en boekenruilkastjes, een aangepaste fietsroute en boerderij-ervaringen creëren.
  • Erfgoed Wandel- en fietstocht – Private Stichting cultuurfonds Paul Van Grembergen, Evergem: erfgoedroutes voor wandelaars en fietsers creëren vanuit het centrum Ertvelde
  • Impact van Boerenmarkt in beeld – Angär, Kaprijke. Impact in beeld brengen van de boerenmarkt en nog betere connectie maken met de toeristische ondernemers
  • Inclusieve erfgoedwandeling – WZC Onderdale, Aalter: dementievriendelijke wandeling in Aalter wordt uitgebreid naar een nieuwe, volledig inclusieve wandeling in Ursel, toegankelijk voor àlle (moeilijk bereikbare) doelgroepen
  • Trage Wandeling – Jeroen Vanden Borre e.a., Bassevelde:  toeristen leren op een laagdrempelige en speelse manier verschillende facetten van het platteland ontdekken. Een ezel, hét symbool van Bassevelde, leidt de groep en bepaalt het ritme.