Skip to main content
30-11-2023

Op 16 november¬† namen 30 medewerkers van verschillende diensten voor toerisme deel aan de workshop ‘Hoe je gidsenwerking optimaliseren?’, georganiseerd door Toerisme Oost-Vlaanderen in de Utopia-bibliotheek te Aalst. Sprekers van vier Oost-Vlaamse toeristische diensten gaven ‘s ochtends eerst een interessante inkijk in hun eigen gidsenwerking, gevolgd in de namiddag door een cocreatieve workshop met alle deelnemers. Het programma bood een kijk op diverse aspecten van gidsenwerking.

Leen Chiau beet de spits af met een presentatie over de gidsenwerking van Visit Aalst. Daarna volgenden Sonja De Bruyne en Gretel Laureys, met inzichten en praktijkvoorbeelden uit Toerisme Dendermonde. Annelies Lenoir en Yvette Stevens van Visit Ronse en Eva Roels en Hildegarde Avet van Visit Oudenaarde kwamen als derde en vierde aan bod met een inkijk in hun respectievelijke gidsenwerkingen. De ochtendsessies maakten duidelijk dat gelijkaardige uitdagingen op verschillende manieren worden aangepakt in de praktijk.

Na de middag werd het programma voortgezet met een cocreatieve workshop. Daarin kregen de verschillende diensten voor toerisme de gelegenheid om gezamenlijke kansen en uitdagingen in groep te bespreken. De deelnemers kregen de keuze uit verschillende tafels om dieper in te gaan op een specifieke uitdaging naar keuze. Die draaiden rond vijf onderwerpen, namelijk het aantrekken van nieuwe gidsen, het vermarkten van rondleidingen, de ontwikkeling van nieuwe gidsbeurten, de integratie van zogenaamde ‘greeters’* in de gidsenwerking en de vorming en evaluatie van nieuwe en bestaande gidsen. Die uitwisseling tussen collega’s van verschillende steden en gemeenten over regiogrenzen heen werd geapprecieerd.

Toerisme Oost-Vlaanderen bedankt alle aanwezige diensten voor toerisme en in het bijzonder de sprekers van Visit Aalst, Toerisme Dendermonde, Visit Ronse en Visit Oudenaarde voor hun waardevolle bijdrage aan deze workshop. Wie graag de presentatie van deze workshop (na)bekijkt, kan die hier terugvinden. Zit je nog met vragen rond gidsenwerking? Via sector@oost-vlaanderen.be en 09 267 70 50 zijn we te bereiken; we denken graag met je mee.

*Enthousiaste inwoners van een regio die kleine groepjes toeristen gratis op sleeptouw nemen in hun stad/gemeente/gebied en vertellen vanuit hun eigen ervaring als bewoner.