Skip to main content

Sanering en herwerking ruiter- en menroutes

23-10-2017

Toerisme Oost-Vlaanderen realiseerde een tiental jaar geleden een aantal ruiter- en menroutes, voornamelijk in de Vlaamse Ardennen. Veel van deze routes voldoen vandaag evenwel niet meer aan de kwaliteitsnormen voor dergelijke routes, voornamelijk omdat er onvoldoende onverharde paden worden gevolgd.

In overleg met de dienst Sport van het provinciebestuur, dat sedert een paar jaar de ontwikkeling van ruiter- en menroutes op zich heeft genomen, gaan we de oude routes ofwel saneren, ofwel herwerken naar nieuwe kwaliteitsvolle ruiter- en menroutes.

De voorbije zomermaanden werden alle routes gescreend en op basis van die screening werd beslist alvast de Tabaksroute (Ninove) en Livierenbosroute (Brakel) deels te herwerken. De overige routes zijn te afwijkend en worden gesaneerd (geschrapt). Daarnaast ontwikkelt de dienst Sport her en der nieuwe routes. Deze routes, en de routes die de dienst Sport de voorbije jaren in overleg met de gemeenten ontwikkelde, zullen verder via onze website gepromoot worden. Zo blijft er een kwalitatief aanbod voor de ruiters en menners in Oost-Vlaanderen en wordt dat aanbod zelfs uitgebreid. De routes zullen vanaf voorjaar 2018 via de website van Sport Vlaanderen downloadbaar zijn; brochures op papier worden niet meer gerealiseerd gezien de ruiters en menners zich voor een tocht vooral baseren op een kaartje en de bewegwijzering ter plaatse. De huidige verouderde brochures worden uit de verkoop genomen.