Skip to main content
08-12-2021

Toerisme Meetjesland werkte de voorbije jaren al aan duurzaamheid o.a. via het ondersteunen en promoten van het Green Key label bij toeristische ondernemers. Vanuit de dynamiek van het Toekomstplan Toerisme kwam het initiatief van enkele logieshouders om een vervolgproject in te dienen en dit project werd vorige week goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen via de subsidie Energieambassadeurs.

Het project wilt de toeristische sector verder betrekken bij de lokale en regionale klimaatdoelstellingen. Het project bouwt verder op het eerdere project van Energieambassadeurs ‘Duurzaam Toerisme in het Meetjesland’, getrokken door Veneco waarin uiteindelijk 5 logies en één provinciaal domein het Green Key label behaalden. De zes Green Key-houders vind je hier.
Nieuw in dit project is dat we het thema wat meer integraal benaderen én naar de volledige sector: logies, evenementen, attracties en restaurants. Er is een grote wil bij de sector om het brede thema van duurzaamheid aan te pakken en hieraan een bijdrage te leveren. We gebruiken deze integrale insteek én een participatief model om uiteindelijk de CO2-uitstoot aan te pakken.

Doel is om de CO2-uitstoot van deze sector (logies, evenementen, attracties en restaurants) verder te reduceren door:
1) de toeristische sector te informeren en verder te sensibiliseren,
2) ondersteuning te bieden bij aanvragen voor het Green Key ecolabel,
3) workshops te organiseren over duurzame thema’s die participatief bepaald worden (voorbeelden: korte keten, duurzame mobiliteit, het opzetten van duurzame toeristische producten of activiteiten),
4) een systeem uit te werken zodat de bezoeker op een bepaalde manier kan bijdragen aan duurzame en sociale regionale projecten met een toeristische link
5) duurzaam toerisme binnen en buiten de regio te promoten.