Skip to main content

Oproep Provinciale plattelandsprojecten 2016

05-04-2016

Subsidies voor het platteland

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland bevat het beleidskader voor de provincie Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014 -2020. Deze situatieschets bestaat uit de thema’s: Ondernemen, Armoede en Welzijn, Erfgoed en toerisme, Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en Open ruimte. Onder deze thema’s werden, aan de hand van de inhoudelijke prioriteiten, concrete acties bepaald waarbinnen projecten kunnen ingediend worden onder de verschillende maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Erfgoed en toerisme op het platteland

Het platteland beschikt over troeven die tegemoet komen aan een veranderende recreatieve vraag. De vraag naar recreatieve mogelijkheden op het platteland neemt toe. Recreanten, zowel streekbewoners als toeristen, gaan op zoek naar activiteiten met een betekenisvolle beleving en ervaring. Het platteland kan daarop inspelen door mogelijkheden voor recreatief medegebruik en diverse activiteiten aan te bieden aan bezoekers en streekbewoners. Daarnaast kan het verwachtingen inlossen voor mensen die op zoek zijn naar typische kenmerken van het platteland zoals rust, openheid en authenticiteit. In drukke tijden is het platteland voor veel mensen – zowel voor bewoners als voor gebruikers en bezoekers – een gemeenschappelijke ruimte waar men tot rust kan komen.

Voor welke acties?

Voorwaarden:

  • Ondersteunen en bevorderen van de plattelandskwaliteiten: rust, openheid en authenticiteit
  • Rekening houden met de draagkracht van het platteland
  • Deze acties kunnen niet plaatsvinden binnen Sint-Niklaas, Aalst en Gent

Maatregel: Platteland Plus:

  • Ondersteunen van kleinschalige minicampings en kampplaatsen voor de jeugd op land- en tuinbouwbedrijven in plattelandsgebieden door promotie, begeleiding en kwaliteitsbewaking
  • Ondersteunen van activiteiten voor zorgtoerisme op het platteland in de publieke ruimte
  • Ondersteunen van het proces tot openstellen van privédomeinen voor recreatie
  • Begeleiden van herbestemming van kerken, kerkhoven en begraafplaatsen naar een gemeenschapsvormende functie
  • Inzetten op het geheel van karakteristieke kenmerken van een streek, die binnen de streek voor verbondenheid zorgen
  • Uitvoeren van kleinschalige investeringen (op het publieke domein) in de omgeving van jeugdverblijven om het Oost-Vlaamse platteland aantrekkelijker te maken als kampplaats.

Aanmelden van het projectidee:

  • Deadline 2 mei 2016 (12u00)

Meer info

> Via de website van de Provincie Oost-Vlaanderen

Vragen?

Dienst Landbouw en Platteland: 09 267 86 73 of 09 267 86 70
platteland@oost-vlaanderen.be