Skip to main content
28-02-2022

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit is de laatste oproep die kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Er is een budget van 1,2 miljoen euro beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus).
Projecten kunnen max. 65 % cofinanciering krijgen en moeten aansluiten bij de volgende thema’s:

  • Ondernemen
  • Armoede en welzijn
  • Erfgoed en toerisme
  • Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
  • De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Enkel Actie 2.6 Inrichten en verfraaien van multifunctionele ontmoetingsruimten komt niet in aanmerking voor de oproep 2022.

Je projectidee indienen?

Heb je een goed projectidee, vul dan vóór 15 april (12u ‘s middags) het aanmeldingsformulier in.
De volgende stap is de definitieve indiening via het e-loket op 1 juli 2022 (12u ‘s middags).
Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2023. 

Alle info is terug te vinden op onze website.

Nog vragen?

Contacteer het plattelandsloket via platteland@oost-vlaanderen.be of 09 267 86 71.