Skip to main content

Nieuw Logiesdecreet in de maak

01-02-2016

Het voorstel voor een nieuw Logiesdecreet werd goedgekeurd door het Vlaamse Parlement op 27/01/2016.
Met nieuwe regels zou de logieswetgeving vereenvoudigd en geactualiseerd worden. Vermoedelijk gaat de nieuwe wetgeving in voege vanaf 01/01/2017.

De uitvoeringsbesluiten zullen in de loop van 2016 worden uitgewerkt. Voornaamste veranderingen t.o.v. het huidige Logiesdecreet 2008:

  • verplichte aanmelding voor elk logies in Vlaanderen (ook voor wie via Airbnb wil promoten!)
  • vrijwillige erkenning (geen sprake meer van ‘vergund’ logies)
  • de comfortclassificatie (sterren) zal ook op vrijwillige basis gebeuren

Belangrijkste aandachtspunten (basisnormen) naast de nieuwe regels in dit decreet blijven weliswaar gelden voor startende logies en voor reeds bestaande uitbatingen:

  • stedenbouwkundige vergunning moet in orde zijn
  • brandveiligheidsattest moet in orde zijn
  • verzekeringen (brand en BA) moeten in orde zijn

> Lees meer: ‘Nieuw logiesdecreet in de steigers’

Vragen?

> Contacteer onze logiesconsulente Deborah Ongena