Skip to main content

Mededeling Vlaanderen Vakantiecheque

18-05-2016

Verkoop Vlaanderen Vakantiecheque niet verlengd

vlvakcheque_logo_sectorsiteIn onderling overleg, tussen Logeren in Vlaanderen en Xenarjo, werd beslist om de samenwerking m.b.t. de Vlaanderen Vakantiecheque niet te verlengen na afloop van de 3-jarige overeenkomst.

De verkoop van de Vlaanderen Vakantiecheque wordt dan ook per 1 juni 2016 stopgezet. De uitbetaling van de gekochte cheques aan de uitbaters is uiteraard tot het einde van hun looptijd (18 maanden) gegarandeerd.

De verderzetting van de overeenkomst was niet meer houdbaar aan de huidige voorwaarden (5% commissie + btw (advertentie boek) of 10% commissie + btw (advertentie enkel website) ondanks belangrijke financiële inspanningen door Logeren in Vlaanderen de afgelopen jaren.
Aangezien Logeren in Vlaanderen de commissies niet wenst te verhogen, noch bijkomende middelen kan investeren en het huidige model door Xenarjo niet kan worden verdergezet, wordt de verkoop van de Vlaanderen Vakantiecheque per 1 juni 2016 stopgezet. Logeren in Vlaanderen zal mogelijke alternatieven voor de toekomst onderzoeken.

Wat betekent dit praktisch voor de adverteerders?

Gedurende de campagnejaren 2016 en 2017 kunnen consumenten alle gekochte Vlaanderen Vakantiecheques als betaalmiddel bij de deelnemende logies gebruiken en kunnen logies deze clearen aan de huidige voorwaarden.
Logies die deelnemen aan de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2017, aanvaarden bijgevolg ook in 2017 automatisch de Vlaanderen Vakantiecheque.

Wat betekent dit voor de consument?

De consument kan tot en met 31 mei 2016 via de huidige verkooppunten Vlaanderen Vakantiecheques aankopen én deze binnen de 18 maanden gebruiken bij logies uit het logiesboek en/of website 2016-2017. Logeren in Vlaanderen zal op de betrokken websites de consument voldoende inlichten over de situatie.

Vragen?

Logeren in Vlaanderen vzw, info@logereninvlaanderen.be