Skip to main content
01-03-2024

Voor 2023-2027 zijn er in Oost-Vlaanderen 3 LEADER-gebieden. Binnen deze gebieden kunnen ondernemers, verenigingen, lokale besturen en burgers steun krijgen voor hun plattelandsproject.

De Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland lanceren een LEADER-oproep voor microprojecten.

De deadline om je project in te dienen is 8 mei 2024 (12u ‘s middags).
Goedgekeurde projecten lopen van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025.

Microproject?

Een microproject is een kleinschalig LEADER-project:

  • Maximum projectkost van € 12.000, waarvan maximale subsidie van € 7.800 (65% co-financiering);
  • Korte looptijd (voor deze oproep is dat 1 jaar, 1 juli 2024 – 30 juni 2025);
  • Eenvoudige administratie: als je aan het eind van het project bewijst dat het heeft plaatsgevonden, krijg je het toegekende bedrag.

Het voldoet verder aan alle voorwaarden voor een LEADER microproject.

Kijk hier voor meer informatie en een voorbeeld.

Drie Leader-gebieden in Oost-Vlaanderen

Klik hier voor meer info ‘Vlaamse Ardennen tot Dender’

Klik hier voor meer info ‘Meetjesland-Leievallei’

Klik hier voor meer info ‘Waasland’