Skip to main content
31-05-2023

Kaprijke zal in de loop van 2024 een nieuwe toeristische trekpleister hebben: de langste wilgentunnel van België!

De gemeente Kaprijke had een budget van 20.000 euro voorzien om een nieuwe toeristische attractie te ontwikkelen, bedacht door de inwoners van de gemeente zelf. In het begin liepen ze daarin wat vast en toen startte een gezamenlijke zoektocht voor een participatief traject. Onder begeleiding van Toerisme Meetjesland werden drie workshops georganiseerd waarin in totaal 18 waardevolle ideeën werden geopperd die geleidelijk evolueerden naar drie mogelijke projecten: “Erfgoed in de Lembeekse dorpskern”, “Wandelplezier in de Lembeekse Bossen” en “De Langste Wilgentunnel van Vlaanderen”. De voorstellen kwamen allemaal van de bewoners zelf, en uiteindelijk kregen alle Meetjeslanders de kans om hun stem uit te brengen voor één van de drie ideeën. De Langste Wilgentunnel kon zo op de meeste stemmen rekenen.

De Wilgentunnel zal een lengte hebben van meer dan 100 meter, en het belooft alvast een leuke belevenis te worden voor zowel de toerist, passant én dorpsbewoners. Door de inwoners en lokale ondernemers zo intens te betrekken bij dit project wordt het een gedragen project, iets van de gemeenschap zelf. Op die manier trachten we in het Meetjesland gemeenschappen te laten floreren via toerisme. De diensten gaan nu samen met de initiatiefnemers aan de slag met de uitwerking met oog op realisatie en ingebruikname in de loop van 2024.