Skip to main content
11-10-2021

De Plaatselijke Groepen van de regio’s Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceerden een nieuwe LEADER-oproep voor plattelandsprojecten. Vlaams minister Demir vraagt extra aandacht voor lokale landbouw, biodiversiteit en korte keten om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen. Via deze link (klik hier) vind je de mogelijke thema’s per gebied terug. Erfgoed en Toerisme is één van de vijf thema’s. Ook toeristische projecten komen dus in aanmerking voor deze subsidies.

Projectidee aanmelden

Heb je een innovatief projectidee klaar staan en wil je dit graag indienen? Dan kan je al starten met de eerste voorbereidingen. Het aanmeldingsformulier (klik hier) moet ten laatste op 8 november 2021 (12u ‘s middags) ingediend worden. De volgende stap is het indienen via het e-loket op 14 februari 2022. Goedgekeurde projecten starten vanaf 1 juli 2022.

Alle informatie kan je terugvinden via de website van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen (klik hier).