Skip to main content
24-10-2023

Visie voor de toekomst

Toerisme Oost-Vlaanderen levert al jaren inspanningen om het groepstoerisme in de provincie te ondersteunen en te promoten. We behouden deze focus maar willen de impact van onze inspanningen vergroten door de werking bij te sturen en beter in te bedden in de organisatie-brede werking en visies. We spelen in op nieuwe mogelijkheden en eigentijdse kanalen. We bouwen een aantal initiatieven af en werken andere, met potentie, verder uit.

De werking blijft steunen op 2 pijlers:

  1. Ondersteuning via sectorwerking: inzetten op inspiratie en professionalisering van de sector via vorming, workshops, bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling,…
  2. Ondersteuning via marketing en communicatie: inzetten op het inspireren van doelgroepen en uitdieping voornamelijk binnen én aansluitend bij het regioaanbod.

Op vlak van marketing willen we het groepstoerisme sterker inbedden in het regioaanbod en regiopromotie. We communiceren rond een inspirerend aanbod dat aansluit op de verhaallijnen van de verschillende Oost-Vlaamse regiobestemmingen. Zo kan het groepsaanbod ruimer en intensiever gepromoot worden, worden meer doelgroepen bereikt (bijv. families en vriendengroepen) en worden ook de regiomerken verdiept. Ook kunststad Gent zal in de promotie worden meegenomen. Initiatieven en inspanningen zullen elkaar onderling meer versterken.

Wat betreft sectorwerking worden inspanningen geleverd om groepsaanbieders meer te betrekken bij het reguliere opleidings- en netwerkaanbod en worden daarnaast ook initiatieven genomen specifiek inspelend op de noden en wensen van groepsaanbieders.

Concrete initiatieven

Beursdag en prospectietochten (en bijhorende facebookpagina infodag groepen)
Het bereik van de beur ‘Infodag groepen’ en de prospectietochten bleek niet in verhouding te staan tot de inspanningen en worden vanaf 2024 niet meer herhaald. We zijn ervan overtuigd dat we met andere, meer hedendaagse, marketinginstrumenten meer doelgroepen het hele jaar door kunnen bereiken en dus doeltreffender kunnen zijn.

Groepsnieuwsbrief, regionieuwsbrieven en ervaringspagina’s op de regiowebsites
De tweemaandelijkse groepsnieuwsbrief zal vanaf nu telkens groepsaanbiedingen voor een bepaalde regio in de kijker zetten. Er zal worden doorgeleid naar de regionieuwsbrieven en regiowebsites waar het groepsaanbod ook een duidelijke stek krijgt en uitgediept wordt. Groepsnieuwsbrieflezers worden aangespoord zich te abonneren op de regionieuwsbrieven zodat ze ook het bredere aanbod kunnen leren kennen. Lezers van de regionieuwsbrieven (waaronder ook ‘groepen’ zoals vriendengroepen, families) komen meer in contact met het groepsaanbod.

De groepsnieuwsbrief wordt nauw opgevolgd en wanneer blijkt dat de abonnees in grote mate zijn overgestapt op de andere nieuwsbrieven, wordt dit, als apart communicatiekanaal, uitgefaseerd. De regionieuwsbrieven nemen structureel en inspirerend het groepsaanbod op. De ervaringspagina’s op de regiowebsites diepen deze inspiratie verder uit. Ze worden in een nieuw en aantrekkelijk jasje gestoken met eveneens ruimte voor hedendaagse promotie van het groepsaanbod in de regio.

Website infodaggroepen.be

De website van www.infodaggroepen.be is technisch aan het einde van zijn levensduur. Er zal niet worden geïnvesteerd in een nieuwe, aparte website.  Toerisme Oost-Vlaanderen zal het groepsaanbod integreren in de regio- en andere websites (bijv. ‘routen.be’ voor het fiets- en wandelaanbod en ‘Lowiz.org’ voor het MICE-aanbod).

Workshops voor groepsaanbod

Toerisme Oost-Vlaanderen biedt al een uitgebreid aanbod van opleidingen/workshops aan de toeristische sector. Er zullen extra inspanningen geleverd worden om het aanbod bij groepsaanbieders – die hier ook gebruik kunnen van maken -, bekender te maken. Daarnaast willen we enkele workshops inrichten die specifiek op de noden en wensen van de groepsaanbieders gericht zijn.

Samenwerking bevorderen via netwerking

Toerisme Oost-Vlaanderen wil de samenwerking bevorderen met en tussen groepsaanbieders om zo het groepsaanbod verder te versterken en uit te breiden. Door de organisatie van inspiratie- en netwerkmomenten voor groepsaanbieders willen we dit segment blijvend inspireren.

Ondersteuning gidsenwerking

Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt gidsen en organisaties met gidsenwerking. Gezien de sterke link tussen groepsuitstappen en gidsenwerking passen we de ondersteuning van gidsenwerking in in de bredere ondersteuning voor groepstoerisme. We versterken de huidige werking met extra initiatieven (bijv. workshops voor steden en gemeenten die een gidsenwerking willen opzetten of opleidingen en workshops voor gidsen en organisaties met gidsenwerking).

Timing

De omschakeling zal stapsgewijs gebeuren in de loop van 2024, maar ook in 2023 zullen al enkele nieuwe initiatieven op poten worden gezet. We houden jullie op de hoogte via de sectornieuwsbrieven.

Heb je vragen of wil je meer info: sector@oost-vlaanderen.be