Skip to main content
02-10-2023

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Toerisme Oost-Vlaanderen werkt mee in de recent goedgekeurde projecten: (Be)leefbare Schelde en Grenspark Groot-Saeftinghe.

(Be)Leefbare Schelde ambieert de toeristische ontwikkeling van de grensoverschrijdend Schelde-Delta regio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark (aUGGP) Schelde Delta (Geopark). Met bestaande en nieuwe toeristische Parels wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied aan haar bezoekers als eenheid getoond en beleefbaar gemaakt.

Toerisme Oost-Vlaanderen engageerde zich als partner voor:

  • De ontwikkeling van een nieuwe methodologie om bezoekersstromen op wandelknooppuntennetwerken in kaart te brengen, in combinatie met het uitvoeren van een pilot op een van de wandelknooppuntennetwerken in het projectgebied.
  • De ontwikkeling van nieuwe wandelknooppuntennetwerken langs de Schelde.

Ook in het gebied van het Grenspark Groot Saeftinghe engageert Toerisme Oost-Vlaanderen zich in een aanvraag Interreg Vlaanderen-Nederland. Om duurzame vrijetijdsbesteding in het grenspark te ontwikkelen, zetten de partners in op enkele strategische investeringen en activiteiten, gekoppeld aan educatie en leefbaarheid (people), authentieke en verantwoorde natuur- en landschapsbeleving (planet) en lokaal ondernemerschap (profit). Er wordt rekening gehouden met de ecologische en maatschappelijke gevolgen op lange termijn, met de betekenis voor de streek (people en planet).

Toerisme Oost-Vlaanderen engageerde zich als partner voor:

  • De ontwikkeling van een belevingsgerichte informatie- en rustpunt.
  • Een uitwisselingstraject op organisatieniveau, door middel van zes werkgroepen die focussen op het ondernemersnetwerk en de organisatie van een verbindend inspiratie-evenement op ondernemersniveau. Daarbij worden de ambassadeursnetwerken in het Waasland mee ingezet.
  • Vanuit de regulier werking ondersteunt Toerisme Oost-Vlaanderen ook de ontwikkeling van grensoverschrijdende recreatieve producten in het Grenspark.