Skip to main content
13-10-2023

Toerisme Oost-Vlaanderen verwelkomt de definitieve erkenning van 3 Vlaamse Parken binnen haar werkingsgebied: Nationaal Park Scheldevallei, Landschapspark Vlaamse Ardennen en Landschapspark Zwinstreek. 3 belangrijke toeristisch-recreatieve gebieden met specifieke streekidentiteit, belangrijke toeristische troeven, een rijke geschiedenis en biodiversiteit.

Vandaag kregen in totaal vier Nationale Parken en vijf Landschapsparken die felbegeerde erkenning van de Vlaamse regering. Aan die erkenning hangt een structurele financiering vast die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden door de lokale gebiedscoalities faciliteert. In de landschapsparken ligt de focus op de versterking van de streekidentiteit met bijbehorend toerisme, de landbouw- en landschapskwaliteit, en de multifunctionaliteit in de open ruimte. In nationale parken ligt de focus meer op de versterking van de natuurkwaliteit.

Het Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt gekenmerkt door een lieflijk glooiend landschap. Met prachtige vergezichten vanop de open kouters en een kleinschalig landschap op de heuvelflanken gekenmerkt door weilanden omzoomd door houtkanten, meanderende bronbeken en bossen met prachtige voorjaarsflora.

In het Nationaal Park Scheldevallei wordt ingezet op de unieke getijdennatuur. De Schelde stroomt hier samen met de Rupel, de Durme en de Dender tot een uitgestrekt netwerk van rivieren waar land en water vervlochten zijn door tal van slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen.

Het landschapspark Zwinstreek wordt getrokken vanuit de Provincie West-Vlaanderen, maar ook de Toerisme Oost-Vlaanderen zit mee in het project. In dit unieke gebied wordt de dynamiek tussen land en zee, en tussen zoet en zout in de kijker gezet.

In elk van de erkende parken binnen haar werkingsgebied zal Toerisme Oost-Vlaanderen een belangrijk bovenlokale partner zijn in de uitvoering van de toeristische ambities. Samen met de toeristische regio’s zal Toerisme Oost-Vlaanderen zo een belangrijke bijdrage leveren in nauwe samenwerking met de andere actoren die de gebieden een warm hart toedragen.