Skip to main content
02-04-2024

Via een korte online bevraging bij de logiespartners in de Oost-Vlaamse regio’s peilde Toerisme Oost-Vlaanderen eind maart naar de bezetting tijdens de voorbije krokusvakantie en naar de vooruitzichten voor de paasvakantie. De bevraging werpt vooral licht op de vakantiewoningen en de B&B’s.

56% van de deelnemende logiesuitbaters evalueerden hun bezetting tijdens de krokusvakantie als (eerder tot zeer) goed en 36% als (eerder tot zeer) slecht.

Aan de vooravond van de paasvakantie verwachten 7 op 10 van de uitbaters een eerder tot zeer goede bezetting in hun logies. 3 op 10 ziet de bezetting niet zo rooskleurig in.

Vooral het slecht weer en ook de minder gunstige economische situatie worden vaak als spelbreker gezien.

Evenementen worden dan weer meermaals als trekker voor boekingen aangehaald.

Er werd ook specifiek gepeild naar de invloed van de Voorjaarsklassiekers – met als hoogtepunt de Ronde van Vlaanderen- op de bezetting. 44% van het deelnemend logies ziet hiervan een positieve invloed. In de Vlaamse Ardennen loopt dit aandeel op tot 75% en ook in Scheldeland ziet 60% van de deelnemende logiesuitbaters in min of meerdere mate een effect van het wielergebeuren op hun bezetting.

Raadpleeg hier de resultaten meer in detail.