Skip to main content

Bevraging logiesdecreet (voor logiesuitbaters)

06-03-2018

Op 1 april 2017 trad het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Toerisme Vlaanderen wil graag van jou (als logiesuitbater) vernemen wat je na ongeveer een jaar werking, van deze nieuwe regelgeving vindt.

Concreet wil Toerisme Vlaanderen van je te weten komen in welke mate het nieuwe logiesdecreet zijn doelstellingen bereikt:
– een vereenvoudiging van de administratie voor de uitbater;
– de omvorming van de inspecteur van Toerisme Vlaanderen tot logiesadviseur;
– het verzekeren van de kwaliteit en veiligheid voor de logerende toerist;
– een gelijke wetgeving voor alle logies;
– aanmoedigen van meer diversiteit in de logiessector;
– …

Het marktonderzoeksbureau Kantar TNS voert dit onderzoek uit in opdracht van Toerisme Vlaanderen. Je antwoorden op deze bevraging zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. Toerisme Vlaanderen zal uitsluitend de algemene (anonieme) resultaten van het onderzoek ontvangen, geen individuele antwoorden.

Kantar TNS heeft je een uitnodiging gestuurd om deze enquête over het logiesdecreet in te vullen. Mogen we vragen om hier 10 minuten tijd voor te maken. Jouw mening en opmerkingen zijn cruciaal om de sterke en zwakkere punten van de uitvoering van het nieuwe Vlaamse logiesdecreet te kennen en eventueel bij te sturen waar nodig. Met jouw medewerking kan Toerisme Vlaanderen de uitvoering van de nieuwe regelgeving verder optimaliseren.