Skip to main content
31-07-2023

Hoe kunnen we Assenede laten floreren als toeristische bestemming? Tijdens drie cocreatieve workshops kwam een groep inwoners en lokale ondernemers tot een Actieplan Toerisme dat de komende jaren kleur moet geven aan toeristisch Assenede.

Eerder dit jaar lanceerde de gemeente een oproep naar alle inwoners met een affiniteit en/of passie voor toerisme, om de komende jaren mee partner te worden bij het verder ontwikkelen van toerisme in Assenede. Onder begeleiding van Toerisme Oost-Vlaanderen werden drie workshops georganiseerd. Aanwezig: zo’n twintigtal geïnteresseerde inwoners en ondernemers, allen met een hart voor toerisme en hun gemeente.

Het resultaat werd een concreet actieplan onder drie grote thema’s en een aantal taken werden overgeheveld naar de gemeente. Zo zal de gemeente verder werk maken van een website, het bezoekerscentrum in Boekhoute en ambassadeurs in samenspraak met de werkgroep toerisme. De drie grote thema’s waarrond zal gewerkt worden zijn: ‘Smakelijk Toerisme Assenede’, ‘Het verhaal van Assenede’ en ‘Rust en Stilteplekjes’.

Drie werkgroepen buigen zich nu over deze thema’s en werken ze verder concreet uit, in samenspraak met de gemeente.

Toeristisch ambtenaar Quint Meuleman getuigt als een tevreden man: “Er is nog werk aan de winkel, maar dat de opzet nu al meer dan geslaagd is, blijkt vooral ook uit de samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers onderling en uit hun enthousiasme. Zij leerden elkaar kennen tijdens de workshops en zien nu ook opportuniteiten om elkaar te versterken en te betrekken buiten de werkgroep om. En daar zullen ongetwijfeld alle Assenedenaren én de bezoekers aan onze gemeente de vruchten van kunnen plukken.”