Skip to main content
27-03-2024

Bij Toerisme Oost-Vlaanderen werken we graag voor én met de sector samen. Om vorm en inhoud te kunnen geven aan het nieuwe ambassadeurstraject werd er dan ook actief geluisterd naar de noden en wensen van de sector.

In de regio’s Waasland, Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Scheldeland werden daarom alle ambassadeurs van 2019 – 2023 uitgenodigd om deel te nemen aan vier participatieve sessies. Als ervaringsdeskundigen vormen zij namelijk de ideale doelgroep om samen te bespreken wat gastheerschap precies inhoudt.

In kleinere groepjes werd er gebrainstormd over en betekenis gegeven aan de drie pijlers van het ambassadeurstraject: ‘Klantvriendelijk Onthaal’, ‘Eigenaarschap van de plek’, en ‘Diepgaand Netwerken’.

Alle ideeën en suggesties die we kregen, nemen we nu mee naar de volgende fase waarbij we per regio een nieuw ambassadeurstraject zullen uitwerken. In het najaar mag je meer nieuws verwachten hierover.

De participatieve sessie in het Meetjesland vond plaats in de Huysmanhoeve (Eeklo) op 18 maart 2024.
De participatieve sessie in het Waasland vond plaats in de Arenberghoeve (Kieldrecht) op 19 maart 2024.
De participatieve sessie in de Vlaamse Ardennen vond plaats in O.C. De Lier (Lierde) op 25 maart 2024.
De participatieve sessie in Scheldeland vond plaats in Goeste (Wieze) op 26 maart 2024.