Skip to main content
06-04-2020

Ondernemers en zelfstandigen kunnen rekenen op een hinderpremie tot 4.000 euro als ze getroffen zijn door een volledige sluiting (bv. cafés en restaurants, maar ook logiestypes met uitzondering van de hotels). De zaak maakt ook aanspraak op een extra vergoeding van 160 euro per sluitingsdag na 5 april.
Om te weten of je in aanmerking komt voor deze hinderpremie, klik hier.

Je kan nu een aanvraag indienen via www.aanvraagcoronapremie.be. Een aanvraag indienen kan tot en met 13 juni 2020.

Het aanmelden gebeurt via een veilige ‘authenticatie’ procedure. Dat betekent dat iedereen zich moet identificeren via de elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel.

Als je je aanvraag online hebt ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat ze alles verifiëren en beslissen of je een premie krijgt. Deze beslissing wordt zo snel mogelijk gemeld via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven.

BELANGRIJK: hou rekening met een mogelijke wachttijd op de drukbezochte website www.aanvraagcoronapremie.be. Je kan steeds op een later moment de aanvraag indienen.