Wie zijn we?

Het regioteam heeft de taak het toeristisch beleid in de regio Scheldeland te implementeren, te promoten en te vermarkten. Ze doen dat (deels) in de schoot van de regionale vzw Toerisme Scheldeland, waarvan de regiocoördinator secretaris is. Ze worden in de uitvoering ervan intensief geadviseerd en ondersteund door Toerisme Oost-Vlaanderen.

Wat doen we?

 • De regionale strategische planning
 • De promotie en profilering als volwaardige toeristische regio
 • Toeristische productontwikkeling
 • Ondersteuning van toeristische ondernemers
 • Stimulering van samenwerking tussen ondernemers en informatieverstrekking

Toerisme Scheldeland is een interbestuurlijk samenwerkingsverband tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Antwerpen, de steden, de gemeenten en de lokale VVV’s uit de regio, Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw en Toerisme Rupelstreek vzw.

> Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie in Scheldeland 2020-2025
> Bekijk het filmpje over het toekomstbeeld Scheldeland

Welke steden en gemeenten zijn aangesloten bij Toerisme Scheldeland?

 • Aalst
 • Berlare
 • Boom (ANT)
 • Bornem (ANT)
 • Buggenhout
 • Denderleeuw
 • Dendermonde
 • Destelbergen
 • Erpe-Mere
 • Gent
 • Haaltert
 • Hamme
 • Hemiksem (ANT)
 • Laarne
 • Lebbeke
 • Lede
 • Mechelen (ANT)
 • Melle
 • Merelbeke
 • Niel (ANT)
 • Ninove
 • Puurs – Sint-Amands (ANT)
 • Rumst (ANT)
 • Schelle (ANT)
 • Wetteren
 • Wichelen
 • Willebroek (ANT)
 • Zele
 • Zwijndrecht (ANT)

(ANT): deze steden en gemeenten liggen in de provincie Antwerpen.

Marketing en communicatie

Publicaties
 • Vakantieboek Scheldeland
Communicatie en media
Perswerking
 • Actieve betrokkenheid van de pers op regionaal, Vlaams en internationaal niveau
 • Persvoorstellingen nieuwe producten

Sectorwerking

 • Overlegplatformen (toeristische diensten, logies, steden en gemeenten)
 • Vormings- en inspiratiesessies
 • Studiedagen
 • Andere sectormomenten: afhankelijk van welke producten we willen ontwikkelen worden er overlegmomenten georganiseerd met de sector en in overleg met hen worden er ideeën, suggesties, samenwerkingsmogelijkheden,…besproken

Toeristisch Onthaal

 • Begeleiding lokale infopunten, attractiepunten en ondernemers in onthaal en toeristische producten

Ondersteuning projecten van partners

 • Trage Wegenbeleid (Regionaal Landschap Schelde Durme)
 • Schelde Sterk Merk (Regionaal Landschap Schelde Durme)
 • Strategisch Project Denderland
 • Strategisch project ‘Van Erembald tot Kravaalbos’
 • Watertanden, rond streekproducten Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland en Toerisme Rupelstreek
 • Strategisch Project Rupelstreek
 • Natuurinrichtingsproject (NIP) Berlare Broek – Donkmeer
 • N-Top, Nautisch Toeristisch Overleg Platform
 • Project ‘Water- en windmolens in Denderland en Herzele’

Projecten Toerisme Oost-Vlaanderen

 • Wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (opvolging, promotie, voorbereiden tweede fase)
 • Fietsnetwerk Scheldeland, langs Schelde, Dender en Rupel (opvolging, promotie, voorbereiden nieuwe editie)
 • B(l)oeiend Oost-Vlaanderen (toeristisch-recreatieve productontwikkeling rond sierteelt en de promotie ervan; opvolging en promotie)
 • Oeverlopen 2 (recreatieve wandellussen in de Durmevallei; opvolging en promotie)

Intergemeentelijke samenwerking waaruit projecten (kunnen) voortvloeien

 • Regionaal Landschap Schelde-Durme (lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering)
 • PDPO III (Programma Document voor Plattelandsontwikkeling)

Jaarverslagen

Vragen of hulp nodig?