Dit is een website van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE0407710695
privacytov@oost-vlaanderen.be

BESCHERMING VAN UW PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VERWERKER

Toerisme Oost-Vlaanderen wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Toerisme Oost-Vlaanderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de Toerisme Oost-Vlaanderen-website.

1. TOELATING TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het staat u vrij onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over het Oost-Vlaamse sectoraanbod en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Toerisme Oost-Vlaanderen geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen.

3. DOEL VAN DE REGISTRATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACYBELEID

Toerisme Oost-Vlaanderen hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

 • In het kader van onze communicatie met u.
 •  Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies.
 • Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en sectoraanbod in Oost-Vlaanderen.

Toerisme Oost-Vlaanderen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

4. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de privacywetgeving (GDPR) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via dit formulier , via privacytov@oost-vlaanderen.be of op het nummer 09 267 70 70.

Informatie en inzage:
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie:
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid:
Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking:
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet):
voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid:
Dit is een nieuw recht onder de GDPR om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken:
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de privacycommissie.

6. COOKIEBELEID

Wij gebruiken cookies op de websites van Toerisme Oost-Vlaanderen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Wij gebruiken cookies op deze website. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Hieronder vind je een overzicht van de cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit

GOOGLE ANALYTICS

Cookie

 1. _gat
 2. _gid
 3. _ga
Doel

 1. Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten
 2. Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers
 3. Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)

Toerisme Oost-Vlaanderen maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Toerisme Oost-Vlaanderen inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de websites wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de websites worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.

Toerisme Oost-Vlaanderen verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

het IP-adres:
– technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
– vanaf welke pagina je op de website bent gekomenwanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
– of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website
– welke pagina’s je bezoekt op de website

FACEBOOK COOKIES

Cookie

Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs

Doel

Deze cookies geven inzicht welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de Toerisme Oost-Vlaandeeren bent geweest, advertenties van Toerisme Oost-Vlaanderen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

ADVERTISING

Cookie

Google Doubleclick

Doel

Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Toerisme Oost-Vlaanderen bent geweest, advertenties van Toerisme Oost-Vlaanderen te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting)

VERWIJDEREN:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 7 en 8
 • Internet Explorer 9
 • Safari
 • Opera

7. FORMULIEREN EN NIEUWSBRIEVEN

Er kan via deze website ingetekend worden op de elektronische sectornieuwsbrief en perscontactenlijst. Voor de inschrijving wordt enkel een e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres wordt enkel voor het versturen van de digitale nieuwsbrief gebruikt.

Met de digitale nieuwsbrieven brengt Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s nieuws uit over haar dienstverlening en producten. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald. De nieuwsbrief wordt uitgestuurd via het online e-mailplatform MailChimp.

MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en over welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je op hun website.

Formulieren die niet gelinkt zijn aan Mailchimp worden gebruikt om contactinformatie te verzamelen voor informatieuitwisseling (vb: contactformulier) of specifieke uitnodigingen (vb: login beeldbank). Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden verwijderd na 6 maanden. Al deze gegevens kunnen op elk moment opgevraagd, aangepast of verwijderd worden door een mail te sturen naar privacytov@oost-vlaanderen.be.

8. VRAGEN EN KLACHTEN

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar privacytov@oost-vlaanderen.be of een brief naar:

Toerisme Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

In geval van een klacht zal Toerisme Oost-Vlaanderen alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.