ONDERZOEK VLAAMSE ICOONFIETSROUTES

Resultaten online-bevraging 2023

Via een combinatie van een korte bevraging bij de bezoekers van de website www.icoonfietsroutes.be en een uitgebreide opvolgbevraging via mail werden verdere inzichten verkregen in de potentiële en effectieve fietsers van deze lange afstandsroutes.
>Hier kan je de resultaten van de online-bevraging 2023 raadplegen

Onderzoek Icoonfietsroutes 2022

In 2022 voerden Toerisme Vlaanderen en de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties een onderzoek uit naar de in 2021 gelanceerde Vlaamse icoonfietsroutes.
Via observaties en korte enquêtes op het terrein (met dank aan een 30-tal vrijwilligers), aangevuld met uitgebreide online-bevragingen, werd een eerste beeld geschetst van de fietsers op weg langs/via de icoonfietsroutes, met focus op de vakantiefietsers.

Enkele inzichten in de vakantiefietsers:

  • Vakantiefietsers zijn een ervaren publiek
  • Voornamelijk koppels ouder dan 45 jaar
  • 1 op 3 vakantiefietsers is afkomstig uit het buitenland; bij de doortrekkende icoonroutefietsers loopt het buitenlands aandeel op tot de helft
  • Voor iets meer dan de helft van alle vakantiefietsers bestaat hun fietsvakantie uit minimum 4 nachten

>Download hier de belangrijkste resultaten van het Onderzoek Vlaamse Icoonfietsroutes 2022 of vraag het uitgebreide onderzoeksrapport aan