Onderzoek Icoonfietsroutes 2022

In 2022 voerden Toerisme Vlaanderen en de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties een onderzoek uit naar de in 2021 gelanceerde Vlaamse icoonfietsroutes.
Via observaties en korte enquĂȘtes op het terrein (met dank aan een 30-tal vrijwilligers), aangevuld met uitgebreide online-bevragingen, werd een eerste beeld geschetst van de fietsers op weg langs/via de icoonfietsroutes, met focus op de vakantiefietsers.

Enkele inzichten in de vakantiefietsers:

  • Vakantiefietsers zijn een ervaren publiek
  • Voornamelijk koppels ouder dan 45 jaar
  • 1 op 3 vakantiefietsers is afkomstig uit het buitenland; bij de doortrekkende icoonroutefietsers loopt het buitenlands aandeel op tot de helft
  • Voor iets meer dan de helft van alle vakantiefietsers bestaat hun fietsvakantie uit minimum 4 nachten

>Download hier de belangrijkste resultaten van het Onderzoek Vlaamse Icoonfietsroutes 2022 of vraag het uitgebreide onderzoeksrapport aan