Ondernemers met plannen voor logies dienen niet noodzakelijk bij de gemeente langs te gaan. Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is dat natuurlijk wel noodzakelijk.
Aanmelding of erkenning van het logies gebeurt bij Toerisme Vlaanderen (via het uitbatersportaal). Alle info van Toerisme Vlaanderen vind je dan ook hier. Vroeger, bij het vorige logiesdecreet, moest de brandweer elk logies controleren en die contacten verliepen via de gemeente. Maar nu worden enkel de grote logies gecontroleerd door de brandweer (de kleine logies door Aib Vinçotte). Extra informatie daarover vind je op de website van Toerisme Vlaanderen.

Een klein logies kan nog altijd vragen om gecontroleerd te worden door de brandweer (i.p.v. Aib Vinçotte), maar dat komt bijna nooit voor.
Enkel bij controle door de brandweer is verwerking via de gemeente nodig. Dan legt de gemeente de contacten met de brandweer en het logies en bezorgt de gemeente het brandveiligheidsattest aan het logies. De huidige modellen vind je via deze link en je vindt ze ook hieronder:

• Brandveiligheidsattest type A voor het toeristische logies (positief attest) (WORD)
• Brandveiligheidsattest type Abis voor het toeristische logies (vereenvoudigd attest) (WORD)
• Brandveiligheidsattest type B voor het toeristische logies (tijdelijke attest) (WORD)
• Brandveiligheidsattest type C voor het toeristische logies (negatief attest) (WORD)

Vragen of hulp nodig?