Hoe kan ik starten met een logies?

Je wil starten met een…
  • B&B
  • hotel
  • vakantiewoning
  • hostel (valt vanaf 1 april 2017 onder het Vlaamse logiesdecreet)
  • camperterrein
  • camping
  • vakantiepark

Situatie t.e.m. 31 maart 2017:

Aanmelden of vergunnen

Alle logies die op de Vlaamse markt worden aangeboden aan toeristen moeten sinds 2010 aangemeld of vergund zijn.
Dit is een beslissing vanuit de huidige wetgeving cfr Logiesdecreet 2008: de meldingsplicht geldt voor ieder toeristisch logies dat tot maximaal 2 logieseenheden verhuurt (voor maximaal 8 personen). Voor het aanbieden van toeristisch logies vanaf 3 logieseenheden geldt de vergunningsplicht. Een uitzondering hierop vormt de categorie ‘Vakantiewoningen’, waarvoor enkel de meldingsplicht geldt ongeacht het aantal eenheden of personen.

Promotionele voordelen bij vergunning

Belangrijk voor jou om weten: een meldingsplichtig logies moet aan dezelfde minimale vereisten inzake basiskwaliteit en brandveiligheid opgenoemd in de wetgeving voldoen als een vergunningsplichtig logies. Om een vergunning te bekomen met méér promotionele voordelen, hoef je dus geen extra moeite te doen: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s en gemeentes promoten vanaf 01/01/2013 enkel nog het toeristisch logies dat beschikt over een vergunning. Van zodra je een vergunning bekomt via het Departement Internationaal Vlaanderen, dienst vergunningen, krijg je ook een persoonlijke link uit de toerismedatabank. Daaruit halen wij jouw tekstuele- en beeldgegevens om via onze website(s) te promoten.

Hoe aanmelden en vergunnen?

Ieder meldingsplichtig logies kan daarom ook op vrijwillige basis zelf nog een vergunning aanvragen bij de dienst vergunningen. Op die manier wordt het logies ingedeeld in een comfortcategorie, ontvangt het een herkenningsschild en wordt het opgenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s en gemeentes. Nog bijkomende vragen over het logiesdecreet of over de aanmelding of vergunning van jouw logies? Stuur een e-mail naar de dienst vergunningen via logies@iv.vlaanderen.be

Meer over het Vlaamse Logiesdecreet en hoe aanmelden of vergunnen als startend logies.

Vanaf 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet van kracht:

www.logiesdecreet.be

Op de hoogte blijven? > Check onze nieuwsberichten voor logies

Je wil starten met een..
  • jeugdverblijf (vanaf 1 april 2017 vallen de hostels onder het Vlaamse logiesdecreet)
  • vakantiecentrum (vanaf 1 april 2017 vallen de vakantiecentra onder het Vlaamse logiesdecreet)

Voor jeugdverblijven en andere sociaal-toeristische verblijven blijft het Toerisme voor Allen-decreet van toepassing. Deze verblijven leveren specifieke inspanningen om bepaalde groepen in onze samenleving van een vakantie te laten genieten. Om een erkenning te behalen, moeten ze voldoen aan specifieke criteria inzake veiligheid, comfort en hygiëne.

Meer over het Toerisme voor Allen-decreet

Logiesconsults bijwonen?

Speciaal voor starters organiseert Toerisme Oost-Vlaanderen maandelijks een informatief consult.
Dit gaat door in de kantoren te Gent, Woodrow Wilsonplein 2, PAC Zuid.
Meer info over de data en bijwonen van een consult, check ‘Op de Agenda’ Evenementen Logiesconsult.

 

Vragen of hulp nodig?