Skip to main content

Zalig zomeren bij de boeren

12-06-2020

Handleiding voor tijdelijke logies op actieve land- en tuinbouwbedrijven

Met het Artikel ‘Zalig zomeren bij de boer’ willen wij vanuit het project Toerismeboeren de land- en tuinbouwers de tools geven om op korte termijn in te spelen op een toegenomen vraag naar overnachtingen in eigen land door gedurende de komende zomer in te zetten op tijdelijke kleinschalige logies voor particulieren op hun bedrijf.