Skip to main content
22-04-2020

Provincie Oost-Vlaanderen wil met de subsidie voor energieambassadeurs concrete energieprojecten ondersteunen die CO2 in de provincie reduceren.

Zit je met concrete plannen rond duurzaam toerisme? Tot en met 31 augustus 2020 kunnen bedrijven, verenigingen, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingen, of scholen een voorstel indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen om energieambassadeur te worden.
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om klimaatgezond te worden tegen 2050 en wil via het provinciaal klimaatactieplan tegen 2020 de duurzame energietransitie versnellen. De Provincie wil daarom concrete projecten die de CO2-uitstoot verminderen, in Oost-Vlaanderen een duwtje in de rug geven met steun tot 20.000 euro.
Wens je een project in te dienen? Neem dan vooraf contact op met de dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling. Zij geven graag feedback op jouw voorstel.

Meer info

Anneleen Demey, tel. 09 267 78 47, energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs